« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Ukládání odpadu v Tučapech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukládání odpadu v Tučapech
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za netříděný komunální odpad na rok 2023 je pro poplatníka ve výši 800,- Kč/rok <.>
Tento poplatek je splatný jednorázově a to do 30.4.příslušného kalendářního roku <.>
<br> Poplatek za netříděný komunální odpad se vypočítává ze skutečných nákladů předcházejícího roku <.>
<br> Chcete,aby poplatek za netříděný komunální odpad byl nižší? XXXX ke snížení poplatku za netříděný komunální odpad spočívá v důkladném třídění <.>
JAK TŘÍDÍME ODPAD V NAŠÍ OBCI
1) Kontejnery: Jak správně třídit do barevného kontejneru?
<br> · žlutý (na plasty) - ANO: patří sem nápojové kartony,fólie,sáčky,plastové tašky,sešlápnuté PET láhve,obaly od pracích,čistících a kosmetických přípravků,kelímky od jogurtů,mléčných výrobků,balící fólie od spotřebního zboží,obaly od CD disků a další výrobky z plastů <.>
<br> NE!! nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,obaly od žíravin,barev a jiných nebezpečných látek,podlahové krytiny či novodurové trubky <.>
<br> · modrý (na papír) - ANO: patří sem časopisy,noviny,sešity,krabice,papírové obaly,cokoliv z lepenky,nebo knihy <.>
<br> NE!! nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,ve větším počtu patří na sběrný dvůr),uhlový,mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.Pozor,použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,ale do popelnice!!!
<br> · zelený (sklo) - ANO: patří sem barevné sklo,například lahve od vína,alkoholických i nealkoholických nápojů,tabulové sklo z oken a ze dveří,sklo čiré,tedy sklenice od kečupů,marmelád či zavařenin a rozbité skleničky <.>
<br> NE!! nepatří sem keramika a porcelán.Nepatří XXX XXX autosklo,zrcadla nebo třeba drátované sklo,zlacená a pokovená skla.Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu <.>
· bílý (textil) - ANO: patří sem použité oblečení,tj.kabáty,kusy spodního a vrchního oblečení,páry bot,použité textilní výrobky,např.deky,závěsy,povlečení.Veškeré zde uložené textilie musí být čisté,suché,v dobr...

Načteno

edesky.cz/d/5808056

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz