« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Vodovod Pomoraví - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

čl. příspěvky nein.pdf [0,45 MB]
r.1993
obec poč.ob.poč.ob.2022 Kč / 1.obyv.rozp.částka Kč
<br> SU 1 Bohuslavice 430 518 44,5 23 051 stat <.>
2 Dubicko 1 010 1102 44,5 49 039 stat <.>
3 Hrabová 607 657 44,5 29 237 stat <.>
4 Lukavice 955 863 44,5 38 404 stat <.>
5 Police 260 212 44,5 9 434 stat <.>
6 Úsov 1 179 1168 44,5 51 976 stat <.>
7 Zvole 704 852 44,5 37 914 stat <.>
<br> 5372
<br> OL 8 Bílsko 193 231 16 3 696 stat <.>
9 Cholina 660 743 16 11 888 stat <.>
<br> 10 Loučany 610 639 16 10 224 stat <.>
11 Loučka 230 199 16 3 184 stat <.>
12 Náměšť n.H.1 830 2138 16 34 208 stat <.>
13 Olbramice 230 223 16 3 568 stat <.>
14 Olomouc 2 600 3776 16 60 416 matr <.>
15 Senice n.H.1 793 1774 16 28 384 stat <.>
16 Senička 320 357 16 5 712 stat <.>
17 Těšetice 1 176 1324 16 21 184 stat <.>
18 Ústín 311 436 16 6 976 stat <.>
19 Vilémov 490 432 16 6 912 stat <.>
<br> 12272
<br> PV 20 Bílovice-Lutotín 446 510 61,5 31 365 stat <.>
21 Čechy p/Kos.919 1 047 61,5 64 391 stat <.>
22 Čelechovice n.H.1 011 1 326 61,5 81 549 stat <.>
23 Konice 140 153 61,5 9 410 matr <.>
24 Laškov 626 584 61,5 35 916 stat <.>
25 Lešany 373 385 61,5 23 678 stat <.>
26 Mostkovice 1 315 1601 61,5 98 462 stat <.>
27 Ohrozim 424 480 61,5 29 520 stat <.>
28 Pěnčín 728 750 61,5 46 125 stat <.>
29 Plumlov 591 624 61,5 38 376 matr <.>
30 Ptení 1 125 1110 61,5 68 265 stat <.>
31 Stařechovice 513 537 61,5 33 026 stat <.>
32 Stražisko 416 436 61,5 26 814 stat <.>
33 Zdětín 277 370 61,5 22 755 stat <.>
<br> 9913
<br> 24 492 27 557 1 045 059
<br> Návrh čl.příspěvků Vodovodu Pomoraví,sv.obcí na r.2023
(k 20.11.2022)
<br> 2023
<br> Zpracoval : Bc.Zapletalová
<br> 20.11.2022
čl. inv podíly.pdf [0,44 MB]
obec poč.ob.93 poč.ob.Kč /1.obyv.rozp.část.Kč
<br> SU 1 Bohuslavice 430 518 88,51 45 848
2 Dubicko 1 010 1102 88,51 97 538
3 Hrabová 607 657 88,51 58 151
4 Lukavice 955 863 88,51 76 384
5 Police 260 212 88,51 18 764
6 Úsov 1 179 1168 88,51 103 380
7 Zvole 704 852 88,51 75 411
<br> 5 145 5 372 475 476
OL 1 Bílsko 193 231 40 9 240
<br> 2 Cholina 660 743 40 29 720
3 Loučany 610 639 40 25 560
4 Loučka 230 199 40 7 960
5 Náměšť n.H.1 830 2138 40 85 520
6 Olbramice 230 223 40 8 920
7 Olomouc 2 600 3776 40 151 040
8 Senice n.H.1 793 1774 40 70 960
9 Senička 320 357 40 14 280
<br> 10 Těšetice 1 176 1324 40 52 960
11 Ústín 311 436 40 17 440
12 Vilémov 490 432 40 17 280
<br> 10 443 12 272 490 880
PV 1 Bílovice-Lutotín 446 510 147 74 970
<br> 2 Čechy p/Kos.919 1 047 147 153 909
3 Čelechovice n.H.1 011 1 326 147 194 922
4 Konice 140 153 147 22 491
5 Laškov 626 584 147 85 848
6 Lešany 373 385 147 56 595
7 Mostkovice 1 315 1601 147 235 347
8 Ohrozim 424 480 147 70 560
9 Pěnčín 728 750 147 110 250
<br> 10 Plumlov 591 624 147 91 728
11 Ptení 1 125 1110 147 163 170
12 Stařechovice 513 537 147 78 939
13 Stražisko 416 436 147 64 092
14 Zdětín 277 370 147 54 390
<br> 8 904 9 913 1 457 211
33 27 557 2 423 567
<br> Zpracoval : Bc.Zapletalová 30.11.22
<br> Návrh čl.investič.podílů Vodovodu Pomoraví,sv.obcí na r.2022
(k 30.11.2021) - ke schválení VH
<br> SU á 126,- Kč/obyv,OL 75,- Kč/ob.individuel.Kč/obyv,PV á 0,- Kč/obyv <,>
<br> 2022
rozpočet.pdf [0,55 MB]
ffffffVeřejný
<br> pol.popis
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2022
<br> Předpokláda
né plnění k
31.12.2022
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2023
4121 neinv.příspěvky obcí 579 579 1 045
4221 invest.podíly obcí 1 036 1 036 2 424
2111 vodné SU 1 160 900 900
2139 provozování SU,FO 625 625 850
2139 provozování OL 2 224 2 224 2 490
2139 provozování PV 2 300 2 300 2 439
2141 příjmy z úroků 15 180 180
4139 převody z vlast fondů 51 49 60
2329 ost.př.DPH 720 750 750
<br> celk.8 710 8 643 11 138
<br> Kancelář 2023
<br> pol.popis
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2022
<br> Předpokláda
né plnění k
31.12.2022
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2023
5011 Platy zaměst.1 265 1200 1232
5021 OOV 182 182 182
5031 Pojist na soc.z.313 280 313
5032 Pojist na zdr.z.113 100 113
5038 Ost.poj.zam.7 6 8
5137 DHIM 38 29 69
5139 Nák.mater.20 20 20
5153 Plyn 36 23 47
5154 El.energie 22 7 40
5156 PHM a maziva 11 11 14
5161 Sl.pošt 2 1 2
5162 Sl.telecom.20 13 15
5163 Sl.peněž.úst.1 1 1
5164 Nájemné 60 60 100
5166 Právní pomoc 108 320 168
5167 Sl.školení 2 6 5
5169 Nák.sl.j.n.35 51 50
5171 Opravy a udrž.5 14 8
5172 Progr.(sw) 5 2 17
5175 Pohošť.a dary 9 22,5 22,5
5342 převod soc.f.-strav.51 49 60
<br> Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na r.2023 (v tis.Kč)
<br> Příjmy celkem
<br> 2023
<br> režijní nákl.kanceláře svazku
<br> ffffffStránka 1
<br>
<br> ffffffVeřejný
<br> 5362 Pl.daní a popl.6 6 6
5424 Náhrady mezd v nemoci 6 19 14
5499 ost.transf.SF 51 49 60
5151 Sudená voda 0 8 11
<br> celk.2 368 2 480 2 578
<br> provozní náklady (provozování vodovodů)
<br> šumpersko 2023
<br> pol.popis
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2022
<br> Předpokláda
né plnění k
31.12.2022
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2023
5151 Voda Třeština 540 540 540
5151 Voda Police 120 180 140
5169 Nák.provoz.vodovodů 0 30 30
5169 Provoz Police 2 0 2
5171 Opravy a udrž.8 317 338,5
5161 poštovné Police 0 2 0
5139 Nák.j.n.Police 0 6 0
<br> celk.670 1 067 1 051
<br> olomoucko 2023
<br> pol.popis
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2022
<br> Předpokláda
né plnění k
31.12.2022
<br> Ná...
plnění rozpočtu seskupeného.pdf [0,26 MB]
Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet Skutečnost rozpočtu XXX XXX Nsr Zd Uz orgl Název XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> Příjmy CELKEM: 9 052 461,00 9 047 911,25 30 813 431,30 11 137 626,00
<br> Výdaje
<br> Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet Skutečnost rozpočtu XXX XXX Nst Zd Uz orgl Název XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> Výdaje CELKEM: 9 448 100,00 10 729 191,53 30 157 130,18 11 137 626,00
<br> Financování
<br> Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet Skutečnost rozpočtu
<br> XXX XXX Nst Zd Uz orgX Název XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> Financování CELKEM: 395 639,00 1 681 280,28 11 343 698,88
návrh rozpočet podrobny 2023.pdf [0,88 MB]
XXX XXX orgl orgz N+Z+UZ ZJ Název Návrh rozpočtu
<br> vr-
<br> Pl'l m V'-is dle
<br> XXX XXX orgl orgz N+Z+UZ ZJ Název Návrh rozpočtu
<br> Příjmy - dle 11 137 626 00
<br> XXX XXX orgl orgz N+Z+UZ ZJ Název Návrh rozpočtu
<br> V'da'e V'isdle
<br> Výdaje - dle 11 137 626,00
<br> XXX XXX orgl orgz N+Z+UZ ZJ Název Návrh rozpočtu

Načteno

edesky.cz/d/5807879

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz