« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Táborská-Vančurova 1.+2. et., p.p.č. 5433/1,5443/1 k.ú. Židenice-st.komplex-zast.říz.-ÚR pro zm.st.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTI_Zidenice.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor územního a stavebního řízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení
<br> Malinovského náměstí 3 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OUSR/MMB/0521160/2022/2 Brno 09.11.2022
<br> Č.J.: MMB/0587693/2022
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Židenice,Odbor výstavby a územního plánování,Gajdošova 7 <,>
615 00 Brno (dále jen „stavební úřad“),vydal usnesení č.j.: BZID 12036/22/OVÚP/Fra <,>
sp.zn.: SZ BZID/08225/22/Fra ze dne 07.09.2022,kterým podle ust.§ 66 odst.1 písm.a) zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen “správní řád“) zastavil řízení ve věci změny územního
rozhodnutí o umístění stavby pro povolení změny stavby před jejím dokončením rozestavěné novostavby
víceúčelové stavby nazvané: „STAVEBNÍ KOMPLEX Táborská – Vančurova 1+2 etapa“ v proluce mezi ulicemi
Táborská a Vančurova,Židenice,Brno,na pozemku parc.č.5433/3,5443/1 v katastrálním území Židenice <,>
obec Brno <.>
<br> Předmětné usnesení nenabylo právní moci,protože v zákonem stanovené lhůtě proti němu podalo odvolání
Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice,IČO: 449 92 785,Gajdošova 4392/7,615 00 Brno
zastoupeno JUDr.Radkem Ondrušem,advokátem,advokátní kancelář JUDr.XXXXX XXXXXX,advokátní
kancelář s.r.o <.>,IČ: 054 49 201,se sídlem Bubeníčkova 502/42,615 00 Brno <.>
<br> Účastníkem řízení podle ust.§ 27 odst.1 písm.a) správního řádu je společnost BD XXXXXXXXXX s.r.o.<,>
IČO: XXXXXXXX,Táborská 4507/26,615 00 Brno,kterou zastupuje XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,U Kostela
535/13,664 44 Ořechov <.>
<br> Stavební úřad postoupil odvolání včetně prvoinstančního spisu Odboru územního a stavebního řízení
Magistrátu města Brna,(dále jen “odvolací správní orgán“),který v rozsahu své působnosti podle ust.§ 139
odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a čl.9 odst.3 písm.c) obecně závazné vyhlášky statutárního města...

Načteno

edesky.cz/d/5807395

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz