« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Informace o Svolání 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - žádost o zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JMK_170_012_2022_zjmk16_221215p.pdf
1
<br> SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
ke 16.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
Začátek jednání je ve čtvrtek 15.prosince 2022 v 08:30
<br> PROGRAM:
<br> Přednese:
<br> 1.Zahájení
<br>
<br>
2.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 3.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 4.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
PaedDr.Vašíček
<br>
5.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
JUDr.Šimek
<br> 6.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
Mgr.Zemánek
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku
<br>
Ing.Celý
<br> 8.Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kulturu Ing.Němec
<br>
9.Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního
<br>
Mgr.Pospíšil
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 11.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
Springinsfeld
<br> 12.Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice Mgr.Ing.Sukalovský
<br>
13.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Jurka
<br> 14.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 15.Harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
na rok 2023
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 16.Volba přísedících Krajského soudu v Brně Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 17.Dodatek k darovací smlouvě – Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje
<br>
<br> Mgr.Grolich
(OKH)
<br>
<br>
<br> 2
<br> 18.Darování mobilních buněk mezi Jihomoravským krajem
a vybranými obcemi Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKŘ)
<br> 19.Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2023 Mgr.Grolich
(OE)
<br> 20.Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje
do 16.zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OE)
<br> 21.Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1.–3.čtvrtletí 2...
JMK_170012_2022.pdf
*KUJMXOPSS2Q7*
KUJMXOPSS2Q7
<br> Mgr.XXX XXXXXXX
hejtman Jihomoravského kraje
<br>
<br>
<br>
Brno 2.prosince 2022
Č.j.: JMK 170012/2022
<br> Vážená paní primátorko <,>
<br> v návaznosti na ust.§ 42 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,si Vás tímto dovoluji požádat
o zveřejnění přílohy tohoto dopisu na úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br> Děkuji za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha: svolání 16.zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
<br>
<br>
<br>
<br> Vážená paní
JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
primátorka
statutární město Brno
Dominikánské nám.1
602 00 Brno
<br>
<br>
<br> 2022-12-02T08:11:20+0000

Načteno

edesky.cz/d/5807388

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz