« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pozvánka na 2. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 2. zasedání ZM
Ve Volyni dne 30.listopadu 2022
<br> P O Z V Á N K A
Starosta města Volyně svolává v souladu
s § 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> 2.ř á d n é z a s e d á n í
zastupitelstva města
<br> na středu 14.prosince 2022 od 17,00 hod <.>
Zasedání se koná v kinosále Městského úřadu (vchod ze dvora) <,>
<br> náměstí Svobody 41,Volyně
<br> Program 2.zasedání Zastupitelstva města Volyně
<br> 1.Zahájení
2.Složení slibu členů Zastupitelstva města Volyně
3.Schválení programu jednání
4.Volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu,členů volební komise a určení zapisovatele zápisu
5.Návrh na udělení Ceny města Volyně
6.Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
7.Určení činnosti místostarosty
8.Změna volby člena osadního výboru Zechovice - Starov
9.Prodej pozemku parc.č.1744/7 v k.ú.Volyně
10.Prodej pozemku parc.č.1744/12 v k.ú.Volyně
11.Prodej pozemku parc.č.1760/53 v k.ú.Volyně
12.Prodej pozemků parc.č.277/2 a parc.č.277/3,oba v k.ú.Černětice
13.Prodej pozemku parc.č.967/5 v k.ú.Zechovice
14.Prodej části pozemku parc.č.33/1 (dle GP parc.č.33/3) v k.ú.Volyně a odkoupení části pozemku parc.č <.>
<br> 62/12 (dle GP parc.č.62/18) v k.ú.Volyně
15.Odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.1760/38 v k.ú.Volyně
16.Přijmutí daru - pozemků od Jihočeského kraje
17.Darování pozemků Jihočeskému kraji
18.Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Volyně
19.Souhlas s prodloužením lhůt – stavební pozemky Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa
20.Program pro poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany na rok 2023
21.Program pro poskytování dotací na podporu zájmových a kulturních aktivit pro občany na rok 2023
22.Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022
<br> "Kostel Všech svatých - obnova střechy presbytáře II.Etapa"
23.Odepsání pohledávky
24.Rozpočtové opatření č.7 - XXX XXXX
XX.OZV města Volyně o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
26.Ceny za vodné a stočné 2023
27.Úvěr a zástavní smlouva "Byt...

Načteno

edesky.cz/d/5806517

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz