« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí - Sdělení o zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o zveřejnění podkladů pro II. jednání valné hromady Svazku Vak.pdf (PDF 282.59 kB)
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
<br> se sídlem 17.listopadu 138/14,680 01 Boskovice
<br> dobrovolné sdruženi obcí znlo7cné zakladatelskou smlouv ou registrované v regíslru zájmových sdružení právnických osob u Ki ajského uřarlu Jihomol avského km_,je odbor regionálního rozvoie Žerotínovo náměstí 35,601 82 Brno,pod číslem jednacím RVWSIQNMU dne 20.4.1993,IČ 49468952
<br> Váš dopis značky / ze dne Naše značka ífvřizuje/linka Boskovice
<br> Ing.Petr Ticka 1.12.2022
<br> Clenské obce „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
<br> Věc: Sdělení o zveřejnění '
<br> V souladu s ustanovením par.39,odst.10 zákona č 250/2000 Sb <.>,Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,Vám zasíláme ke zveřejnění na obecních úředních deskách sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání ll.Valné hromady Svazku,která se uskuteční dne
<br> 19.12.2022 <.>
<br> Do listinné podoby dokumentůje možno nahlédnout,po předchozí domluvě v kanceláři Svazku na adrese: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,l7.listopadu 14,Boskovice <.>
<br> Odkaz,na kterém lze nalézt povinně zveřejňované informace Svazku,požadované výše uvedeným zakonem:
<br> www.svazek—boskovíce.cz/aktualítv
<br> „St/alum & mmm“
<br> S pozdravem * mou.obcí 17.listopadu 135114 686 01 Eeakovíce
<br> Ing.Petr Tíoka tajemník Svazku
<br> Telefon: +420516452527 E-maíl: tíoka©svazekvakcz Bankovní spojení:l362323389/0800

Načteno

edesky.cz/d/5806452


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz