« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (33.97 kB)
Název grafu
Název grafu
Název grafu
Název grafu
<br>
<br>
<br>
<br>
Podklady k návrhu rozpočtu na rok 2023
Schváleno ZO dne:
<br>
Obec Láz,IČ 00242608,Láz 219,26241 Bohutín
<br>
V roce 2023 budouzávaznými ukazatelipropříjmytřídění na třídy
<br> závaznými ukazateliprovýdajeje členění dle skupin třídění <.>
<br>
schválený
rozpočet 2022
skutečnost
příjmy
<br> Příjmy
položka
rozpočet 2022
po změně č.10
k 31.10.2022
r.2023
<br> Daňové příjmy
1111
příjmy z daň z přjmů fyz.osob ze závislé činnosti
1364000
1364000
1230114,15
1737000
<br> 1112
př.daň z přjmů fyz.osob z samost.výděl.činnosti
59000
104000
103667,18
111000
<br> 1113
daň z příjmů fyz.os.z kapit.výn <.>
231000
251000
255670,2
356000
<br> 1121
příjem z daně z příjmů právnických osob
1725000
1950000
1954947,77
2497000
<br> 1122
příjem z daně z příjmů práv.osob za obce
30000
69540
69540
40000
<br> 1211
příjem z DPH
4835000
4833400
4350204,33
6064000
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy - z p.f <.>
0
0
0
0
<br> 1335
Popl.- odnětí poz- funkce lesa
0
0
0
0
<br> 1337
Poplatek za komunální odpad
0
0
0
0
<br> 1341
příjem z poplatků ze psů
21000
21000
18900
0
<br> 1342
příjem z poplatku z pobytu
35000
35000
30129
33900
<br> 1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
0
0
0
0
<br> 1345
příjem z popl.-odp.hosp.a komun.Odpadů
520000
520000
486692
600000
<br> 1349
zrušené místní poplatky
0
0
0
0
<br> 1361
příjem ze správním poplatků
1000
1000
700
1000
<br> 1381
příjem z daně z hazardních her
55000
59380
58417,04
60000
<br> 1382
Zruš.Odvod z loterií kromě VHP
0
0
0
0
<br> 1511
příjem z daně z nemovitých věcí
270000
270000
254022,9
260000
<br> celkem daňové příjmy
9146000
9478320
8813004,57
11759900
<br> Transfery
4111
Neinv.Přijaté transfery z VPS SR
0
64960
66348,5
0
<br> 4112
neinv.Přijaté transfery ze SR
146500
148100
123420
148100
<br> 4116
Ost.nein.přij.transfery ze SR
0
127440
95436
0
<br> 4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
0
100000
100000
0
<br> 4129
Ostatní neinv.Přij.Transfery od rozpočtů úz.úrovně
0
0
0
0
<br> 4211
...
ZDE (13.29 kB)
Oznámení o zveřejnění
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,oznamujeme,že
návrh rozpočtu na rok 2023
je zveřejněn v úplném znění v elektronické podobě na webových stránkách obce:
www.obeclaz.eu v sekci „Úřední deska“
Do dokumentu v písemné podobě lze nahlédnout na obecním úřadu na adrese Láz 219 <.>
Písemné připomínky občanů k návrhu rozpočtu na rok 2023 je možné písemně uplatnit nejpozději do 12.12.2022 do 18.hod.doručením na obecní úřad Láz nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
V Lázu dne 24.11.2022
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
Starosta
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
ZDE (13.42 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r.2023-2027
NÁVRH
Obec Láz
<br> (v tis.Kč)
Láz 219,262 41 Bohutín
<br> členění dle druhového třídění
rozpočet
skutečnost
původní
po změnách
<br> č.ř <.>
Příjmy
rok
2021
2022
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
<br> A
počáteční stav peněž.Prostř <.>
6383
8 990
8 990
8 805
3 875
5 785
7 695
9 605
11 515
13 425
15 335
17 245
19 155
<br> P1
Daňové příjmy
třída 1
9 375
9146
9478
11760
11760
11760
11760
11760
11760
11760
11760
11760
11760
<br> P2
Nedaňové příjmy
třída 2
626
564
571
1115
1115
1115
1115
1115
1115
1115
1115
1115
1115
<br> P3
Kapitálové příjmy
třída 3
3
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
<br> P4
Transfery
třída 4
1 510
196
793
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
<br> Pc
příjmy celkem po konsolidaci
P1+P2+P3+P4
11 514
9 926
10 872
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
<br> P5
úvěry krátkodobé (do 1 roku)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> P6
úvěry dlouhodobé
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> P7
ostatní (aktivní likvidita)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> Pf
Přijaté úvěry a aktivní politika
P5 až P7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> P
KONSOLIDOVANÉ PŔÍJMY CELKEM
Pc + Pf
11 514
9 926
10 872
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
13 053
<br> V1
Běžné (neinvestiční výdaje)
třída 5
5688
7456
8038
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
<br> V2
Kapitálové (investiční výdaje)
třída 6
1419
670
1219
7840
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
<br> Vc
Výdaje celkem (po konsolidaci)
V1 + V2
7107
8126
9257
16183
9343
9343
9343
9343
9343
9343
9343
9343
9343
<br> V3
- splátky jistiny krátkodobých úvěrů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> V4
- splátky jistiny dlouhodobých úvěrů
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
600
<br> V5
- ostatní (aktivní likvidita)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> Vf
Splátky jistin úvěrů,likvidita
V3 až V5
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
600
<br> V
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM
Vc + Vf
8907
...
ZDE (13.33 kB)

Načteno

edesky.cz/d/5806301

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz