« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - DSO Rekultivace skládky Kuchařovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
Svazek obcí „Rekultivace skládky Kuchařovice“,IČ 75130734,8.května 211,Kuchařovice 669 02
<br>
<br>
Oznámení o zveřejněných dokumentech
<br>
Všechny níže uvedené dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu obce Kuchařovice,8.Května 211,Kuchařovice <.>
<br>
<br> Název dokumentu Místo zveřejnění na webových
stránkách
<br> Datum schválení Datum vyvěšení Datum sejmutí
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2022 www.kucharovice.cz – úřední deska 25.11.2021 20.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2024 www.kucharovice.cz – úřední deska 25.11.2021 20.12.2021
Schválený rozpočet DSO na rok 2022 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
<br> 20.12.2021
20.12.2021
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2024 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
20.12.2021
<br> 20.12.2021
<br> Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021 www.kucharovice.cz – úřední deska 4.5.2022 30.5.2022
Schválený závěrečný účet DSO za rok 2021 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
<br> 24.5.2022
30.5.2022
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2023 www.kucharovice.cz – úřední deska 30.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2024-2025 www.kucharovice.cz – úřední deska 30.11.2022
Návrh_rozpočtu_na_rok_2023_DSO_Rekultivace_skládky_Kuchařovice
Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice",IČO KE04 1.10.5 UR023
75130734
<br> Příjmy
<br> Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet Skutečnost rozpočtu
<br> Par Pot N stz d Uz Org Název 2022 2022 2022 2023
6310 2141 Příjem z úroků 0,00* 0,00 5,09 0,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00* 0,00 271 633,18 0,00
<br> Příjmy CELKEM : 0,00 0,00 271 638,27 0,00
<br> 1/3
<br>
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice",IČO KE04 110 5 UR023
75130734
<br> Výdaje
<br> P ar Pol Nst Zd Uz Org Název
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2022
<br> Upravený
rozpočet
<br> 2022
Skutečnost
<br> 2022
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2023
3743 X X X X X X X X X XX X X X X X X X Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti,po 36 000,00 36 000,00 3 971,00 34 500,00
6310 X X X X X X X X x x x x X X X X X X Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 000,00 2 260,52 4 500,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00* 0,00 271 633,18 0,00
6399 X X X X X X X X XXXX X X X X X X Ostatní finanční operace 1 000,00 1 000,00 0,95 1 000,00
<br> Výdaje CELKEM : 40 000,00 40 000,00 277 865,65 40 000,00
<br> 2/3
<br>
<br> KE04 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice",IČO
75130734
<br> Financování
<br> Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet Skutečnost rozpočtu
<br> XXX XXX N stZd Uz Org Název XXXX XXXX XXXX XXXX
8X X X X X X X x x x x x x x x x x FIN A N C O V Á N Í 40 000,00 40 000,00 6 227,38 40 000,00
<br> Financování CELKEM : 40 000,00 40 000,00 6 227,38 40 000,00
<br> *) Položka,která není ve schváleném rozpočtu <.>
<br> Počet záznamů: 7
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sňato dne:
<br> Současně ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě způsobem umožňujícím
<br> dálkový přístup na www.kucharovice.cz <.>
<br> Do listinné podoby lze nahlédnout v kancelá...
DSO_návrh_výhledu_2024_2025
List1
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> na období 2024 - 2025
<br>
<br> DSO „Rekultivace skládky Kuchařovice“
<br> IČ 75130734
<br> 8.května 211,Kuchařovice,669 02
<br> / v Kč/ 2024 2025
<br> PŘÍJMY 0 0
<br> transfery od obcí,ostatní 0 0
<br> CELKEM 0 0
<br> VÝDAJE 40.000 40.000
<br> ost.služby,poplatky 40.000 40.000
<br> CELKEM 40.000 40.000
<br> / v Kč/ 2024 2025
<br> FINANCOVÁNÍ 40.000 40.000
<br> použití zůstatku z minulých let 40.000 40.000
<br> CELKEM 40.000 40.000
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sňato dne:
<br> Současně ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě způsobem umožňujícím
<br> dálkový přístup na www.kucharovice.cz <.>
<br> Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v Kuchařovicích <.>
<br> Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5805889

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
03. 02. 2023
03. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz