« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr o pronájmu bytu č. 1 v čp. 91, Nádražní ulice ve Volyni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr o pronájmu bytu č. 1 v čp. 91...pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni
<br> na svém zasedání dne 30.11.2022 záměr města
<br> P r o n a j m o u t
<br> byt č.1 bez snížené kvality v domě čp.91 <,>
Nádražní ulice ve Volyni
<br> Údaje o bytu:
Byt č.1 o velikosti 1+1 bez snížené kvality se nachází v 1.nadzemním podlaží domu.Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení.Nájemné je stanovené smluvní
ve výši min.50,- Kč/m2/měsíc.K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena částka
za zařizovací předměty.Mimo nájemné se v bytě hradí zálohy na služby jako např.vodné,stočné <,>
společné osvětlení apod.Podpisu nájemní smlouvy předchází zaplacení kauce.Výše kauce je
určena jako trojnásobek celkového měsíčního nájemného <.>
Bližší informace získáte na Městském úřadě ve Volyni,odbor správy majetku a investic <.>
<br> Dispozice bytu:
Pokoj 20,08 m2
Kuchyně 9,21 m²
Koupelna 5,20 m²
Předsíň 2,44 m²
-------------------------------------------------------
<br> Celkem 36,93 m²
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
Ž ádost o byt musí být předána v uzavřené obálce na MěÚ ve Volyni nejpozději 16.12.2022
do 10º°hod.Na čelní straně obálky bude uvedeno „Byt č.1 v domě čp.91,Nádražní ulice
ve Volyni“ a dole označeno „neotvírat“.Na zadní stranu obálky uveďte adresu žadatele <.>
Rada města Volyně si vyhrazuje právo záměr zrušit a nepronajmout byt žádnému zájemci <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
M ě s t o V o l y n ě
<br>
<br> Volyně dne
<br> ---------------------------
<br> Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
<br>
<br> V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na svém zasedání dne 30.11.2022 záměr města
<br>
<br>
<br> P r o n a j m o u t
<br>
<br> byt č.1 bez snížené kvality v domě čp.91 <,>
<br> Nádražní ulice ve Volyni
<br>
<br>
<br> Údaje o bytu:
<br>...
PENB v čp. 91.pdf
PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Ulice,číslo: Nádražní 91 (1353)
<br> PSČ,misto: 38701,Volyně
<br> Typ budovy: Bytový dům
<br> Plocha obálky budovy: 1715,74 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,98 mzlm3
<br> Celková energeticky vztažná plocha: 465,30 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie (Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty kWh/(mz-rok) „
<br> _; Mimořádně úsporná
<br> 'í
<br> š
<br> Hodnoty pro celou budovu MWh/rok

Načteno

edesky.cz/d/5805715

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz