« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Oznámení o konání veř. zasedání zastupitelstva dne 16.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec Stěchovice
Štěchovice 64,387 16 Volenice
<br> IČo-ooeozsoz
<br> oznámenÍ o konání veřejného zasedání zastupitelstva
<br> Datum: 16.prosince 2A22
Čas: 19:00 hod <.>
Místo: úřední místnost oÚ Štcctrovice
<br> Program:
1.Schválení rozpočtu obce na rok 2023
z.Žáďost Charity Strakonice o finanční příspěvek na rck2a23
3.Schválení střednědobého rozpočtového vyhledu na rok2024-2026
4.Nebezpečný odpad
5.Seznámení se zápisem ťtnančního výboru
6.Seznámení se zápisem kontrolního výboru
7.Hospodďení v obecních lesích V roce 2022
8.vnitřní směrnice obce Štěchovice
9.Vybudování skládky na posypové materiáIy a stavební suť
<br> 10.Smlouva o zÍízení věcného břemene č.: PI-014330074727/001-FIA
1 1.Diskuze
12.Závěr
<br> XXXXXXXX l,rkán
starosta obce
<br> Ve Štěchovicích 9.prosinc e 2022

Načteno

edesky.cz/d/5805461

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz