« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Záměr pronájmu Sokolovny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_Pronajem_Sokolovna.pdf [0,14 MB]
Obec Malé Hradisko
Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko,IČ: 00288454,datová schránka: juvawam
<br> tel.582 399 074,starostamh@seznam.cz,www.malehradisko.cz
<br>
Obec Malé Hradisko zveřejňuje záměr:
<br>
<br> Pronájmu části prostor obecní budovy
<br>
Budova Sokolovna bez č.p <.>
Stojící na parcele č.st.204
Stavba občanského vybavení
798 49 Malé Hradisko
<br>
<br> Účel: provozování spolkové činnosti v obci – setkávání členů spolku,klubovna zapsaného spolku
<br> Užívání: místnost výčepu,vstupní předsíň z ulice,schodiště z ulice,spojovací chodba z výčepu do
kuchyňky,kuchyňka,místnost rozhodčího
Spoluužívání: WC,terasa,předsíň posilovny,schodiště na terasu,sprchy,šatny
<br> Tento záměr se vyvěšuje na základě § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích,platném
znění <.>
<br> Záměr byl projednán a schválen na 1.zasedání zastupitelstva obce Malé Hradisko dne 30.11.2022 <.>
<br> Záměr je zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup – www.malehradisko.cz <.>
<br>
<br> Malém Hradisko 1.12.2022
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 16.12.2022
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5805452

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz