« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - 20200917_oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb_2020.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200917_oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb_2020.doc
O z  n á m e n í
<br> o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
<br> podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb.<,>
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> o z n a m u j e :
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu
č.15 (Pelhřimov)
se uskuteční v pátek dne 2.října 2020
od 14 hodin
do 22 hodin
<br> a v sobotu dne 3.října 2020 od 8 hodin do 14 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Ústrašín je volební místnost –
zasedací místnost obecního úřadu v 1.patře víceúčelové budovy v Ústrašíně čp.3 <,>
<br> pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Ústrašíně a voličům na voličský průkaz <.>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem),popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
Dále není umožněno hlasování voliči,který nevkročí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků <.>
4.Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.V případě konání II.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
<br> v pátek 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu 10.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
Volič obdrží hlasovací lístky pro II.kolo voleb až ve volební místnosti <.>
<br> V Ústrašíně dne 17.září 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce Ústrašín

Načteno

edesky.cz/d/5805443


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz