« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Rozvaha k 31.12.2020P.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha k 31.12.2020P.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Ústrašín; IČO 00511269; 3,Ústrašín,393 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 1.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 58 094 753,37 22 690 278,26 35 404 475,11 26 162 526,22
A.Stálá aktiva 44 823 684,79 22 690 278,26 22 133 406,53 18 689 379,17
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 578 710,02 447 910,02 130 800,00 130 800,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 282 060,02 282 060,02 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 165 850,00 165 850,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 130 800,00 0,00 130 800,00 130 800,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 44 195 374,77 22 242 368,24 21 953 006,53 18 508 979,17
<br> 1.Pozemky 4 788 603,40 0,00 4 788 603,40 4 788 603,40031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 35 640 739,04 20 042 984,15 15 597 754,89 13 242 658,27021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 687 783,00 643 407,50 44 375,50 70 787,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 555 976,59 1 555 976,59 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 522 272,74 0,00 1 522 272,74 406 930,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhod...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz