« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Letni udrzba I_34.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Letni udrzba I_34.pdf
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 234,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
Krajský úřad Kraje Vysočina,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
příslušný podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“),na základě podané žádosti dne 15.3.2022 od právnické osoby AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o <.>,IČO: 49356089,Pražská 1321/38a,Hostivař,102 00 Praha 10 <,>
provozovna Václavská 609/III,377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel“) a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina,Územním
odborem Pelhřimov,Dopravním inspektorátem pod č.j.KRPJ-29613-2/ČJ-2022-161706-DING
ze dne 8.3.2022 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.b) zákona
o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích první třídy v Kraji Vysočina na území okresu
Pelhřimov
<br> - silnice I/19 v km 118,415 - 143,211 od hranic Kraje Vysočina s Jihočeským krajem před
obcí Obrataň až po křižovatku se silnicí I/34 u Pelhřimova (obchvat)
<br> - silnice I/34 v km 60,811 – 104,871 od hranic Kraje Vysočina s Jihočeským krajem před
místní částí Vodná u Kamenice nad Lipou až po hranice s okresem Havlíčkův Brod za
místní částí Rozkoš u Humpolce
<br> dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 3.vydání <,>
které bylo schváleno Ministerstvem dopravy čj.21/2015-120-TN...

Načteno

edesky.cz/d/5805436

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz