« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Rozpocet 2023 navrh.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpocet 2023 navrh.pdf
Obec
<br> ÚSTRAŠÍN
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> okres Pelhřimov
<br> N R 0 Z P 0 č T 0 V É P Ř Í J M Y (vtis.Kčnajedno desetinné místo)
<br> Strana 1 (A4)
<br> Císlo Třída,seskup.pol.řádku podseskup.pol.Druh přijmu Objem příjmů položka
<br> 1 x NEDANOVE' PŘÍJMY CELKEM ( viz.rozpis str.3,ř.23) 2268 2 x DANovE PŘÍJMY )( 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož.800! 4 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 35 5 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 110 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 850l 7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 1211 Daň z přidané hodnoty 1900 9 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší
<br> 10 1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 140
<br> 11 1341 Poplatek ze psů 4
<br> 12 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 13 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 14 1344 Poplatek ze vstupného
<br> 15 1346 Příjem z poplatku na povolení vjezdu motorovým vozidlem
<br> 16 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
<br> 17 1361 Správní poplatky 2
<br> 18 1511 Daň z nemovitostí.- 250
<br> 19 x DANOVÉ PŘÍJMYCEL KEM (ř.3až18) 4091
<br> 20 x PŘIJATÉ DOTACE )(
<br> 21 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 74,9 215) vtom: - na výkon státní správy 74,9 21b) - na školství
<br> 22 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci
<br> 23
<br> 24 x ÚHRN PŘÍJMÚ(ř.1+ř.19+ň21až23) 64339
<br> 25 8115 Změna stavu krátkprostřna bank.účtech (použití přebytku) 1095,1 ' 25 3123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
<br> 27 8124 Uhr.spíátky dlouhodobpřijatých půjčených prostředků (—)
<br> PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ) (r.24 + r.25 až 27) 7529
<br> Návrh rozpoctu zveřejněn dne : 30.11.2022
<br> Sejmut dne : 16.12.2022
<br> t.\—
<br> LJBEG Lit.:—LZ 't Maříž? 393 01 F*CJ-lí'iřšrna
<br> lCÚ: C353 Říší?
<br> Razítko obce,podpis starosty :
<br> Bi BÉŽNÉ & KAPITALOVÉ VÝDAJE rvalakcnajsd-íodasammomrsfo;
<br> Strana 2 (A4)
<br> Skupina.2023 Císio 35:31 933228“ Náze...

Načteno

edesky.cz/d/5805432

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz