« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceOOP - stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2023 3,5 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zborovská 11,150 21Praha 5,tel.: 257 280 137,fax: 257 280 150,holubm@kr-s.cz,www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Číslo jednací: 141504/2022/KUSK-DOP/HOL Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> Správa Praha
<br> Na Pankráci 56
<br> 140 00 PRAHA 4
<br>
<br> Spisová značka: SZ_141504/2022/KUSK
<br> Značka: DOP/HOL
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXX
<br> Praha: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2023
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích,dle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
<br> pozdějších předpisů,dále jen „zákon o silničním provozu“,na základě návrhu Ředitelství silnic
<br> a dálnic ČR,Správa Praha,se sídlem Na Pankráci 56,140 00 Praha 4,za použití ust.§ 171 a 173
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 61 odst <.>
<br> 4 a 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích I.třídy a užití zařízení pro provozní informace
<br> obecnými schématy
<br>
<br>  č.B/1,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/6,B/9,B/10,B/11,B/13,B/14.3,B/24,B/25.1,B/25.2
a B/25.3 dle části B Technických podmínek TP 66 - označení pracovních míst v obci
<br>  č.C/1,C/2,C/3,C/4,C/5,C/6,C/7,C/8,C/11,C/12,C/13 a C/14 dle části C Technických
podmínek TP 66 - označení pracovních míst mimo obec
<br>  č.D/1.1,D/1.2,D/1.3,D/2,D/3,D/4,D/21.1,D/23,D/24,D/29.1 a D/29.2 dle části D
Technických podmínek TP 66 - označení pracovních míst na dálnici a silnici pro motorová
<br> vozidla,která lze použít pro aplikaci na čtyřpruhových silnicích I.třídy
<br>
<br> označujícími pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (III.vydání),případně lze využít
<br> vybraná schémata pro údržbu silami Ředitelstv...

Načteno

edesky.cz/d/5805317

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz