« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 10/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 28.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.10/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 28.listopadu 2022 v 17:00
<br> hod na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Zajíc,Zavoral,Burešová
<br>
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXXX a
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Úspora el.energie veřejného osvětlení
2.Občané – finanční podíl na domovních čističkách odpadních vod
3.Smlouva o výpůjčce ZŠ
4.Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
<br> odpadového hospodářství
5.Žádost o odkup části pozemkové parcely
6.Žádost o finanční příspěvek
7.Žádost o finanční příspěvek
8.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a schválilo úsporu el.energie veřejného osvětlení v našich
obcích Řepníky,Pěšice a Popovec.Od 1.1.2023 nebude veřejné osvětlení
svítit každý den od 23:00 – 04:00 hod <.>
Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 10/1/2022
ZO schválilo úsporu el.energie veřejného osvětlení v našich obcích Řepníky <,>
Pěšice a Popovec.Od 1.1.2023 nebude veřejné osvětlení svítit každý den od
23:00 – 04:00 hod <.>
<br>
2.ZO projednalo a schválilo finanční podíl občanů na domovní čističku
<br> odpadních vod na nemovitost,a to ve výši 30 000,- Kč.(Zbytková cena se
zaplatí z dotačních prostředků a finančních prostředků obce.)
<br>
<br> Hlasování: 5 pro,0 proti,1 se zdržel
<br> Usnesení 10/2/2022
ZO schválilo finanční podíl občanů na domovní čističku odpadních vod na
nemovitost,a to ve výši 30 000,- Kč.(Zbytková cena se zaplatí ...

Načteno

edesky.cz/d/5805304

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz