« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Cena vodného a stočného pro rok 2023 - Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.a Vodárenská společnost Chrudim,a.s <.>
<br> Novoměstská 626,537 01 Chrudim Novoměstská 626,537 01 Chrudim
<br> IČ: 48171590 IČ: 27484211
<br>
<br>
<br> vyhlašují níže uvedenou
<br>
dvousložkovou cenu pro vodné a stočné <,>
<br>
která vstupuje v platnost
<br>
<br> od 1.1.2023 <.>
<br>
Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim,a.s.ze dne 18.5.2009 je pro vodné a stočné uplatňována dvousložková
<br> forma ceny <.>
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.na svém jednání dne
<br> 22.11.2022 schválilo pro rok 2023 níže uvedené ceny:
<br>
1.Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/1 m3:
<br>
Vodné Stočné Vodné a stočné
<br> 52,35 52,71 105,06
<br>
<br>
2.Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti
<br> na velikosti vodoměru.Cena je stanovena jako roční,její poměrná část bude
fakturována shodně s odečtovým cyklem <.>
<br>
<br> Qp vodoměru
Pevná složka
<br> vodného
<br> Pevná složka
<br> stočného
Pevná složka vodného
<br> a stočného
paušální odběry 805,20 844,80 1 650,--
<br> méně nebo rovno 2,5 m3/hod.805,20 844,80 1 650,--
<br> 3,5 m3/hod.až 6 m3/hod.2 413,40 2 975,50 5 388,90
<br> 10 m3/hod.4 844,40 6 312,90 11 157,30
<br> 15 m3/hod.8 539,30 11 510,40 20 049,70
<br> 40 m3/hod.až 60 m3/hod.34 381,60 49 487,90 83 869,50
<br>
<br>
<br> 3.Pevná složka stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů je stanovena ve
výši 4,52 Kč/m3.Tato pevná složka se připočítá k pohyblivé části stočného <.>
<br>
<br>
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 10 %.)
<br>
<br> Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného <.>
<br> Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla,podle kterého je zjišťováno množství odebrané
<br> vody nebo odváděné odpadní vody,provede dodavatel účtování poměrem,a to k počtu dnů za
<br> období před a po úpravě.Od data změny budou použity nové ceny <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz