« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Zápis ze shromáždění starostů DSO 24.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [259 KB]
3.Shromáždění starostů/2022
<br>
<br> 24.11.2022,Polesí
<br> Program:
<br> 1.Prezence účastníků,usnášeníschopnost,schválení programu,volba zapisovatele a ověřovatelů
<br> zápisu
<br> 2.Volba nového předsedy DSO Nová Lípa – návrh – Mgr.XXXXXXX XXXXX,místostarosta Města
<br> Kamenice nad Lipou
<br> 3.Volba nových místopředsedů DSO Nová Lípa – návrh - Mgr.XXXXX XXXXX,starosta Města Počátky
<br> (a stávající místopředseda,XXXXXX XXXXXXX,MBA,starosta Městyse Nová Cerekev a Mgr.Jan
<br> Brožek,starosta Města Černovice)
<br> 4.Návrh mimořádných členských příspěvků (červen – listopad 2022)
<br> 5.Členské příspěvky na rok 2022
<br> 6.Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> 7.Informace o dotačních titulech – MMR – PRV,Technická infrastruktura,Brownfieldy,OP ŽP <,>
<br> SFŽP,Plán obnovy atd <.>
<br> 8.Informace o nabídce členství obci Těmice
<br> 9.Různé,diskuze,konzultace atp <.>
<br> 10.Závěr asi ve 20h
<br>
<br> 1.Usnášeníschopnost,schválení programu,zapisovatele,ověřovatelů
<br> Pan Pařík přivítal přítomné a poděkoval starostovi obce Polesí,panu Vachkovi,za uspořádání
<br> shromáždění v jejich obci.Následně pověřil paní Kolářovou o vedení shromáždění.Účast 19
<br> přítomných,pan Rajdlík doručil 1 plnou moc (Střítež).Počet hlasujících 19+1.Po úvodních informacích
<br> o počtu přítomných a představení programu požádala XXXXXXX XXXXXXXX přítomné o schválení
<br> programu <.>
<br> Usnesení 11/2022
<br> Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání <.>
<br> Hlasování: Pro 20,proti 0,zdržel se 0
<br>
<br>
<br>
<br> Následně navrhla,aby zapisovatelkou byla Vlaďka Hojgrová,a zápis pak ověřil pan Pařík a pan Rajdlík <.>
<br>
<br> Usnesení 12/2022
<br> Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou a schvaluje
<br> ověřovatele (p.Pařík,p.Rajdlík) <.>
<br> Hlasování: Pro 20,proti 0,zdržel se 0
<br>
<br> 2.Volba nového předsedy DSO Nová Lípa
<br> A.Kolářová informovala,že stávající předsedkyně již není starostkou obce Častrov,resp.nekandidoval...

Načteno

edesky.cz/d/5805063

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz