« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Schválený rozpočet DSO na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [192 KB]
Schválený rozpčet DSO Nová Lípa na rok 2022 je zveřejněn na webových stránkách www.dsonovalipa.cz
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M k datu 31.10.2022 je nedílnou součátí návrhu rozpočtu na rok 2023 <.>
<br> A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)
<br> Číslo
<br> řádku
Paragraf
<br> Třída,seskup.pol <.>
<br> Podseskup.pol <.>
<br> Položka
<br> Druh příjmu Objem příjmů 2023
<br> 1 X NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 514 400,00 členské + GDPR příspěvky
<br> 3 0000 2141 Příjmy z úroků 12 000,00
<br> 4 x ÚHRN PŘÍJMŮ 526 400,00
<br> 5 0000 8115 Změna stavu kr.prostř.na bank.účtech (použití přebytku) 2 119 434,66
<br> 2 645 834,66
<br> B/ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)
<br> Číslo
<br> řádku
<br> Skupina <,>
<br> oddíl
<br> pododíl
<br> paragraf
<br> Název paragrafu
<br> funkčního třídení
<br> Třída,seskup.pol <.>
<br> Podseskup.pol <.>
<br> Položka
<br> Výdaje 2023
<br> 1 3636 Územní rozvoj Třída 5 - Běžné výdaje 285 310,00
<br> 2 3636 Územní rozvoj 5011 - Platy zaměstnanců 1 464 428,00
<br> 3 3636 Územní rozvoj 5021 - Ostatní osobní výdaje (dohody) 396 000,00
<br> 4 3636 Územní rozvoj 5031 - Sociální pojištění 363 178,14 -
<br> 5 3636 Územní rozvoj 5032 - Zdravotní pojištění 131 798,52
<br> 6 3636 Územní rozvoj 5038 - Pov.poj.na úrazové poj.5 000,00
<br> 7 6310 5163 - Služby peněžních ústavů 120,00
<br> 2 645 834,66
<br> Rozpočet na rok 2023 byl schválený v nezměněné podobě usnesením 19/2022 Shromáždění starostů ze dne 24.11.2022 <.>
<br> Datum vyvěšení: 30.11.2023
<br> Datum sejmutí:
<br> Vypracovala: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ)
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Rozpočet DSO Nová Lípa na rok 2023 - schválený

Načteno

edesky.cz/d/5805062


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz