« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu 2023.xlsx (19.15 kB)
List1
Návrh rozpočtu Obce Úholičky na rok 2023
Příjmy NÁVRH 2023 odhad plnění 12/2022 schválený 2022
daňové 14,580,000 12,100,000 10,700,000
poplatek za uložení odpadu 20,000,000 21,000,000 20,000,000
poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1,000,000 800,000 600,000
ostatní poplatky 55,000 45,000 60,000
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 30,000 30,000 44,200
neinv.Transfer ze SR - dotace na státní správu 200,000 186,000 186,000
neinv.Transfer z všeobecné pokladní správy 100,000 90,000 100,000
neinvestiční tranfery od obcí a od kraje 200,000 420,000 350,000
kap.3314 činnosti knihovnické 5,000 4,000 5,000
kap.3341 příjmy ze zřízení KTV a internetu 10,000 7,000 10,000
kap.3349 záležitosti sdělovacích prostředků - noviny 5,000 3,000 5,000
kap.3612 bytové hospodářství - příjmy z pronájmu,prodeje 1,170,000 950,000 1,655,000
kap.3633 příjmy z pronájmu 900,000 600,000 254,000
kap.3639 příjmy z pronájmů,prodeje pozemků,věcná
břemena,příspěvky za napojení na inž.sítě 1,015,000 1,800,000 955,000
kap.3725 příspěvky od EKO-KOM za vytříděný odpad 150,000 150,000 150,000
kap.3745 zeleň - příjmy za poskytnutí služeb 16,000 80,000 16,000
kap.6171 činnost místní správy
příjmy z prodeje dr.zboží a za poskytované služby 40,000 50,000 30,000
kap.6310 příjmy z úroků 5,000 1,500 10,000
zisky,dividendy,výnosy fin.maj <.>
kap.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr.252,000 241,000 240,000
39,733,000 35,370,200
<br> Výdaje
kap.2212 místní komunikace 150,000 150,000
opravy a údržba pol.5171 a 5139
kap.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 3,754,000 400,000 4,052,500
opravy a údržování 5171,materiál,el.energie 254,000
budovy,haly,stavby 6121 chodník ul.Podmoráň 3,500,000
kap.2232 vnitrostátní plavba - přívoz 140,000 140,000 140,000
kap.2292 dopravní obslužnost 260,000 260,000 260,000
kap.2310 pitná voda - běžná údržba,nový vodojem - stavba 25,795,000 30,000 700,000
5171 - opravy a udržování 50,000
6121 - stavby - nový vodojem 25,000,000
6349 - transfer do DSO ...

Načteno

edesky.cz/d/5805036

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz