« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Soběslavská pahorkatina - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soběslavská pahorkatina - Návrh rozpočtu na rok 2023
DSO Soběslavská pahorkatina
<br> Sedlečko 48,39201 Soběslav NÁVRH
<br> IČO: 04619307
<br> NÁVRH ROZPOČTU DSO Soběslavská pahorkatina r.2023 Sestavený v Kč
<br> Návrh proveden a projednáván dne:
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> schv.rozpočet rozp.po změnách návrh rozpočet DSO
<br> t e x t roky roky
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 2022 2022 2023
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let -29 500,0 -30 500,0 0,0
<br> Úhrn příjmů celkem 40 000,0 40 000,0 40 000,0
<br> Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery 4 40 000,0 40 000,0 40 000,0
<br> Úhrn výdajů celkem 69 500,0 70 500,0 40 000,0
<br> Běžné výdaje 5 69 500,0 70 500,0 40 000,0
<br> Kapitálové výdaje 6 0,0 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0 0,0
<br> Rozp.příjmy TŘ XXX XXX
<br> Neinvestiční transfery od členských obcí X XXXX XX 000,0 40 000,0 40 000,0
<br> Přijaté dotace ze SR 4 4122 0,0 0,0 0,0
<br> Příjmy z úroků 2 6310 2141 0,0 0,0 0,0
<br> Rozp.výdaje XXX XXX
<br> Mzdové náklady DoPP X XXXX XXXX X,0 0,0 0,0
<br> Nákup materiálu 5 3639 5139 0,0 0,0 0,0
<br> Poradenská činnost 5 3639 5166 31 000,0 39 000,0 35 000,0
<br> Nákup služeb technika 5 3639 5168 2 000,0 3 000,0 2 500,0
<br> Ostatní služby 5 3639 5169 35 000,0 27 000,0 1 000,0
<br> Ostatní transfery veř.rozpočtu 5 3639 5222 0,0 0,0 0,0
<br> Správa účtu 5 6310 5163 1 500,0 1 500,0 1 500,0
<br> z toho vybrané výdajové položky:
<br> Plán.investiční a neinv.akce PAR 2022 2022 2023
<br> 0,0 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0 0,0
<br> ú h r n e m 0 0 0
<br> Předpokládaný plán hospodaření
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 2022 2022 2023
<br> Převod financování z r.2021 (stav BÚ k 31,12,2021) 46 698,0
<br> Rozpočtové příjmy 40 000,0 40 000,0 40 000,0
<br> Rozpočtové výdaje 69 500,0 70 500,0 40 000,0
<br> Plánovaná ztráta (-)-zisk(+)…Saldo příjmů a výdajů -29 500,0 -30 500,0 0,0
<br> Převod na následující rok 17 198,0 -13 302,0 -13 302,0
<br> Financování (=saldo s opačným znaménkem) v tis...

Načteno

edesky.cz/d/5805004


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz