« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - nebytový prostor v objektu BD Renčova 5, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - nebytový prostor v objektu BD Renčova 5, Brno
iO5f2a
<br> Záměr statutárního města Brna <,>
městské části Brno - Rečkovice a Mokrá Hora
<br> pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zveřejňujeme záměr
statutárního města Brna,městské části Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou
nemovitou věc:
<br> Předmětem tohoto záměru je pronájem nebytového prostoru o výměře 15,3 m2
v prvním nadzemním podlaží bytového domu Renčova 5,Brno.Předpokládaný počátek
nájemního vztahu od 1.2.2023 <.>
<br> Minimální požadovaná výše nájemného činí 1.000 Kč/m2/rok <.>
<br> Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno -
Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15.1.2023.K žádosti o
pronájem uvedeného prostoru je nutno připojit v samostatné uzavřené obálce (na obálku
uved‘te “Nebytový prostor — Renčova 5“ návrh výše nájemného,kterou je žadatel ochoten po
uzavření nájemní smlouvy hradit (v Kč/m2/rok).Pokud nebude konkrétní nabídka nájemného
k žádosti připojena nebo hodnota nájemného nedosáhne minimální požadované výše,nebude
zájemce zahrnut do výběrového řízení na pronájem nabízeného nebytového prostoru <.>
<br> Další informace a možnost prohlídky poskytne Ing.XXXX XXXXXXXX,vedoucí bytového
odboru ÚMČ,Palackého nám.11,Brno,tel.541 421 719 <.>
<br> J
Mgr.Simona Lederova
<br> tajemnice ÚMČ
V Brně dne Úřad rnčstké čcst rněsa Brui
<br> Brno-Rečkovce a Mokró Hora
Odbor vnitřních věcí
<br> Vyvěšeno:
— 1 -12- 2022 Palockého nč4m.11,621 OO Brno
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5804750

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz