« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Brno-Kohoutovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Brno-Kohoutovice
li ••ř.\'' ^.-.R; (atutární město Brno ístská část Bmo-Kohotrtovice TAJEMNÍK-VEDOUCÍ ÚŘADU MČ MB BRNO-KOHOUTOViCE,BAŠNÉHO 71/36,623 00 BRNO Č.j.: MCBKOH/10699/2022 OZNÁMENI o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice „Vedoucí odboru správy majetku" Úřadu městské části města Brna,Brno-Kohoutovice Bašného 36,623 00 Brno Tajemník Úřadu městské části města Brna,Brno-Kohoutovice,v souladu s § 7 zákona č.312/20028b <.>,o úřednících územně samosprávných celků,v platném znění,vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Vedoucí odboru správy majetku" Místo výkonu práce: Platové podmínky: Úřad městské části města Brna,Brno-Kohoutovice Bašného 36,623 00 Brno v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění - platová třída 11,(platový tarif od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatky dle NV).Termín nástupu do zaměstnání: od 01.02.2023 nebo dohodou (pracovní poměr na dobu neurčitou) Charakteristika pozice: vedení Odboru správy majetku,koordinace přípravy a realizace investic,příprava VZ dle zák.č.134/2016Sb <.>,o zadávání VZ,příprava podkladů do Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice,zajišťování plnění úkolů ze schůzí RMČ a zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice,spolupráce s pověřeným správcem bytového fondu na území MČ Brno-Kohoutovice,navrhování dispozice se svěřeným majetkem včetně podmínek jeho komerčního využití v rozsahu stanoveném Statutem města Brna,kontrola věcného a finančního plnění provedených prací a služeb,koordinace přípravy smluv o dílo z hlediska zapracování požadovaných právních,věcných a finančních aspektů,zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy a státní správy v samostatné a přenesené působnosti; zajištění vypořádání majetkoprávních vztahů,zajišťování zaúčtování a opravy údajů do účetního systému GFNIS.Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrsk...

Načteno

edesky.cz/d/5804749

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz