« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/007

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamery_obce_R9-007.pdf (PDF 372.61 kB)
č.j.MMB/0586400/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Směna pozemku
• p.č.1354/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 (na pozemku stojí stavba: k.ú <.>
<br> Nový Lískovec,č.ev.652,pro rodinnou rekreaci,LV 5061,stavba není předmětem záměru
<br> směny)
<br> • části pozemku p.č.1354/4 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 925 m2
<br> • pozemku p.č.1355 zahrada o výměře 634 m2
<br> v k.ú.Nový Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/8 na pozemcích:
<br> • p.č.1325/3 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 391 m2
<br> • p.č.1349/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2,jehož součástí je stavba bez
<br> č.p./č.e <.>,jiná stavba
<br> • p.č.1349/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 44 m2
<br> • p.č.1350/1 zahrada o výměře 872 m2
<br> v k.ú.Nový Lískovec ve vlastnictví fyzických osob
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0586400/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Scherhauferová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 207,tel.542173178,e-mail: scherhauferova.marianna@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2022-12-01T11:39:53+0100
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX XXdffXXebXeXedeaaXXXeXXXXaXXddXbXbeXfeXX

Načteno

edesky.cz/d/5804746

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz