« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Návrh rozpočtu ZŠ Brno - Jehnice na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu ZŠ Brno - Jehnice na rok 2023
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Blanenská 1,příspěvková organizace
<br>,_ _ _) šzateii * ;;.Pláhz tis.:,<,> | _ Rozpis-úkažáiěter ' *,k „ _ Dotace ze státního rozpočtu 16 500 poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů Transfery z EF,SR,KÚ,st.fondů a ost.zdro'ů 640 účelová dotace OP VVV-šablony lll.Neinvestiční příspěvek ÚSC Brno-Jehnice 2 640 příspěvek na provoz Výnosy školy - hlavni činnost 2 009 stravné (1 275),školné (260+110),příjmy od rodičů - školní akce,kroužky (350),dotace MMB plavání (14) Výnosy školy - doplňková činnost 600 prodej obědů (600) Použití peněžních fondů školy: Fond odměn 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 0 Rezervní fond 80 čerpání darů (80) Fond investic 0 Výnosy a investice celkem 22 469 Náklady hrazené ze státního rozpočtu 16 500 mzdy,zákonné odvody z mezd,příděl do FKSP,učební pomůcky,další vzdělávání pedagogických pracovníků Čerpání transferů z EF,SR,KÚ,st.fondů a ost.zdrojů 640 čerpání účelové dotace OP VVV-šablony lil.investice vlastni * O Investice dotovaná obcí * 0 Náklady - hlavni činnost celkem 4 729 z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele 1 719 mgaviny (1275),náklady hrazené z darů (80),náklady hrazené rodi i - školní akce,kroužky (350),náklady hrazené z dotací MMB materiálové náklady 325 DDHM (130),materiál (195) energie 1 555 elektňna (570),voda (150),plyn (835) opravy a údržba 465 opravy movitého majetku-běžné (465) „ banka (10),telefon,internet,poštovné (80),odvoz odpadu (30),praní prádla (20),IT služby (46),revize,servis (200),ostatni služby sluzby 580 (194) mzdové náklady 0 odpisy dle odpisového plánu 60 dle odpisového plánu jiné ostatní náklady ** 25 pojištění majetku (11),ostatni (14) Náklady - doplňková činnost 600 potraviny (330),materiál a služby (10),opravy a údržba (13),energie (36),mzdy a odvody (211) Náklady a investice celkem 22 469
<br> V Brně dne: 29.11.2022 Schválil: Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel školy

Načteno

edesky.cz/d/5804744


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz