« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Návrh rozpočtu Obce Modlany na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Obce Modlany na rok 2023
Návrh rozpočtu 2023
<br> FINANCOVÁNÍ Financování 30 161 380
<br> FINANCOVÁNÍ Celkem 30 161 380
<br> PŘÍJMY Kapitálové příjmy 0
<br> Investiční přijaté transfery 29 932 155
<br> Příjmy daňové 21 220 017
<br> Příjmy nedaňové 1 169 000
<br> PŘÍJMY Celkem 52 321 172
<br> VÝDAJE Provozní výdaje 13 226 791
<br> Běžné výdaje + opravy 4 416 457
<br> Kapitálové výdaje - Investice 54 506 749
<br> Mateřské školy 1 100 000
<br> Podpora spolkům 1 175 600
<br> Technické služby 2 288 462
<br> Požární ochrana - dobrovolná část 5 768 493
<br> VÝDAJE Celkem 82 482 552
<br> Rozpočet je schodkový,bude hrazen finančními prostředky z minulých let <.>
<br> Vyvěšeno dne: 29.11.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 je do 13.12.2022 s tím,že dále lze uplatnit
<br> připomínky ústně na jednání zastupitelstva obce 14.12.2022 od 17 hod na adrese Věšťany 33 <.>
<br> Návrh rozpočtu byl zpracován v souladu se zněním zákona § 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne X.Y.2022 pod číslem usnesení.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Návrh rozpočtu Obec Modlany na rok 2023

Načteno

edesky.cz/d/5803863

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz