« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Semněvice v letech 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 2025
v Kč
<br> třída Návrh rozpočtu 2023 Výhled rozpočtu 2024 Výhled rozpočtu 2025
<br> PŘÍJMY
<br> Daňové příjmy 1 4 719 000 5 000 000 5 500 000
<br> Nedaňové příjmy 2 2 042 000 2 000 000 2 500 000
<br> Kapitálové příjmy 3 10 000 10 000 10 000
<br> Přijaté dotace 4
<br> neinvestiční přijaté dotace - 41 70 500 100 000 150 000
<br> investiční přijaté dotace - 42 300 000 500 000 700 000
<br> PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 7 141 500 7 610 000 8 860 000
<br> VÝDAJE
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 5 6 620 680 7 000 000 8 000 000
<br> v tom: opravy a udržování - 5171 1 272 000 1 800 000 2 200 000
<br> Kapitálové (investiční) výdaje 6
<br> VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 6 620 680 7 000 000 8 000 000
<br> Financování 8 0 0 0
<br> Splátky úvěru 8 0 0 0
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto: Mgr.XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Semněvice
v letech 2023 - 2025

Načteno

edesky.cz/d/5803603


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz