« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu za rok 2020P.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu za rok 2020P.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Ústrašín; IČO 00511269; 3,Ústrašín,393 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 24.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 800 000,00 900 500,00 899 958,36Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,94
<br> 1112 20 000,00 30 000,00 13 537,40Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 45,12
<br> 1113 80 000,00 85 000,00 82 621,70Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 97,20
<br> 1121 620 000,00 620 000,00 618 507,83Daň z příjmů právnických osob 99,76
<br> 1122 0,00 17 670,00 17 670,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 1 500 000,00 1 710 000,00 1 695 648,21Daň z přidané hodnoty 99,16
<br> 1334 0,00 125 500,00 125 493,30Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,99
<br> 1340 140 000,00 140 000,00 132 780,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 94,84
<br> 1341 5 000,00 5 000,00 4 200,00Poplatek ze psů 84,00
<br> 1361 4 000,00 4 000,00 700,00Správní poplatky 17,50
<br> 1381 0,00 24 000,00 23 383,98Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 97,43
<br> 1382 0,00 50,00 6,33Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 12,66
<br> 1511 260 000,00 325 700,00 325 618,76Daň z nemovitých věcí 99,98
<br> 4111 0,00 348 728,00 348 728,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 68 100,00 68 100,00 68 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 354 354,00 354 354,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 127 000,00 127 000,00Neinvestiční přijaté transfery od k...

Načteno

edesky.cz/d/5803563

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz