« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Dopis obcim o zakazu pouzivani kotlu 2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopis obcim o zakazu pouzivani kotlu 2022.pdf
Zdroj informací https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu,odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
<br> Týká se zákaz mého kotle?
<br> Zákaz platí pro kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW
napojený na teplovodní otopnou soustavu (radiátory <,>
podlahové vytápění),kterým vytápím dům.Zákaz platí
pouze pro kotle,nikoliv pro lokální topidla,která přitápí také
místnost,ve které jsou umístěna,jako jsou kamna a krby <.>
<br> Kotel vyrobený doma „na koleně“ (bez výrobního štítku) <,>
stejně tak kotel,který má na výrobním štítku vyznačenu
emisní třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 303-5 nesmí být od
září 2022 provozován <.>
<br> Kdo je provozovatelem spalovacího zdroje?
<br> Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba,která
stacionární zdroj skutečně provozuje,tedy ten,kdo do kotle
pravidelně přikládá palivo a následně využívá kotlem
vyrobené teplo <.>
<br> Od 1.září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
<br> č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy <.>
<br> Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy
<br> byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Informace pro občany o povinnostech
<br> pro používání kotlů na pevná paliva
<br> Úřady kontrolují revizní správy techniků
<br> Po 1.září 2022 je možné využívat pouze kotel,u kterého je
jednoznačně prokazatelné,že patří do emisní třídy 3,4 nebo 5 <.>
Emisní třídu najdete na výrobním štítku,nebo ji zjistíte z
dokladu o kontrole technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje.Každý kotel na pevná
paliva musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik
s patřičným oprávněním,který do dokladu o kontrole také
uvede,zda kotel vyhovuje podmínkám provozu.Tento doklad je
také rozhodující pro úřad obce s rozšířenou působností,který
kontroluje,zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje.Pokud
povinnou kontrolu v zákonn...

Načteno

edesky.cz/d/5803559

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz