« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_za_rok_2021p.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_za_rok_2021p.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Ústrašín; IČO 00511269; 3,Ústrašín,393 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 800 000,00 800 000,00 691 452,41Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 86,43
<br> 1112 10 000,00 48 150,00 41 964,13Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 87,15
<br> 1113 80 000,00 122 000,00 105 290,81Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 86,30
<br> 1121 500 000,00 920 000,00 918 024,36Daň z příjmů právnických osob 99,79
<br> 1122 0,00 400 900,00 400 900,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 1 300 000,00 2 051 500,00 2 050 708,38Daň z přidané hodnoty 99,96
<br> 1340 140 000,00 140 000,00 137 590,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 98,28
<br> 1341 4 000,00 4 200,00 4 200,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1361 1 000,00 2 000,00 1 950,00Správní poplatky 97,50
<br> 1381 0,00 45 000,00 33 748,75Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 75,00
<br> 1382 0,00 10,00 1,32Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 13,20
<br> 1511 250 000,00 322 000,00 321 573,34Daň z nemovitých věcí 99,87
<br> 4111 0,00 73 380,62 73 380,62Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 70 800,00 70 800,00 70 800,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 3 817 632,24 3 817 632,24Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 100 000,00 100 000,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 4213 0,00 800 000,00 800 000,00Investiční přijaté transfery ze stát...

Načteno

edesky.cz/d/5803556

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz