« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Aukcni vyhlaska.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukcni vyhlaska.pdf
Stránka 1 z 5
<br> 4529/CPE/2022-CPEM
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.P E / E A S / N E M / 1 2 / 2 0 2 2
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 5.12.2022 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 30.12.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov <.>
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,email: gabriela.kopecka@uzsvm.cz <.>
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> IV <.>
Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek:
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 5
<br>  pozemek parc.č.1582/18 o výměře 22 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití:
ostatní komunikace,zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro k.ú.Ústrašín,obec Ústrašín <,>
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu,Katastrální pracoviště
Pelhřimov <.>
<br> Popis Předmětu aukce...

Načteno

edesky.cz/d/5803554

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz