« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Návrh rozpočtu obce Stěbořice na rok 2023 a střednědobý výhled

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled  (366.98 kB)
Obec Stěbořice IČ: 00300091
<br> Stěbořic
<br> NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (v tis.Kč)
<br> e 28,747 51
<br> Dle rozpočtových pravidel č.250i2000 Sb <.>
<br> XXX XXX XXXX XXXX
<br> Příjmy: Třída X Daňové příjmy XX 000 25 000 Třída 2 Nedaňové příjmy 4 000 4 000 Třída 3 Kapitálové příjmy 500 500 Třída 4 Přijaté dotace 10 000 10 000 Příjmy celkem po konsolidaci: 39 500 39 500 Výdaje: Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 20 000 20 000 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 19 500 19 500
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 39 500 39 500 Příjmy z financováni:
<br> -— úvěry krátkodobé - 8113 0 0
<br> “ úvěry dlouhodobé — 8123 0 0 Příjmy z financování celkem: 0 0 *Výdaje z financování: f," _ _ i
<br> — splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 0 0
<br> -— splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 0 0 Výdaje z financování celkem: 0 0
<br> Obec Stěbořice poskytla v roce 2022 Svazku pro provoz skupinového vodovodu zápůjčku peněz
<br> ve výši 1 000 000 Kč.Splátka v roce 2024,která by měla být ve výši 700 000 Kč,je zahrnuta
<br> v nedaňových příjmech <.>
<br> Dále obec Stěbořice poskytla občanům návratné finanční výpomoci-kotiikové dotace,splátky
<br> roce 2024 by měly činit 124 000 Kč a v roce 2025 74 000 Kč <.>
<br> Zpracovala
<br> Ve Stěbořicich dne 10.11.2022
<br> XXXXX XXX
<br> : XXXXX XXXXXXXX,účetní obce
<br> G&L ?XX XX st„
<br> jí:: 00 0 "rusi tma enim 01?
<br> har,DiS <.>,starosta obce
<br> /
<br> vweeeno NA ÚŘEDNÍ DESGE
<br> VČETNĚ ELEKTRONiCKÉ ev.č.: 1579/2043 3
<br> vyvěšeno dne:;y'ť 44.(Jada
<br> sejmuto dne:
Návrh rozpočtu obce Stěbořice na rok 2023 (1020.55 kB)
Návrh rozpočtu obce Stěbořice na rok 2023
<br> č t „ ROZPD e po Skutecnox
<br> ' ' h ' 2023 upravac k 31-10-2022 Navrh
<br> Schválený rozpočet
<br> Odd.Par.Pol."3 ““k 2022 31.10.2022
<br> Daň ze závislé činností 3 853 3 853 3 421 4 400 Daň 2 u ' osob 190 290 150 287 250 Daň : PFO srážkou 689 710 164 785 Daň : u PO 5 400 360 5 430 800 6 200 DPPG _ obec 85 000 55 670 200 DPH 13 395 12 082 046 14 500 Odvod za odnětí 10 8 10 za 50 46 700 50 1 4 3 390 4 za zábor VP 4 2 350 4 5 10 k „ od 229 217 300 70 32 50 z hazardních her 220 000 162 240 Daň z nemovitostí 1 600 000 1 185 034 Kotlíkové občanů 1 270 000 1 138 319 Daňové celkem 22 174 986 00 24 791 184 Neinvest,transfer bonus 95 604 00 95 603 Dotace na 144 144 Sou dotačnívztah 528 440 580 MMR-dotace na Březová MZefobnova kříže U Kalinovce ?? MK-dotace knihovna 22 Dotace obcíJezdk.a Hlavnice 56 4122 MSK-Studie nakládání 5 139 700 4213 _ dotace 480 000 4213 F — dotace Beránkova stezka 300 4213 - Ener ' 4 965 479 4216 MMR Jemnice 2 627 304 2 627 304 2 627 304 4222 -rekonstrukce škola ND 0 80 000 80 4222 —rekon5trukce schodiště K0 0 400 000 320 ?D celkem 3 464 004 9 916 550 4 324 5 779 292 ' z 100 000 110 000 107 497 120 z obecních lesů 100 650 000 00 621 300 stovní ruch-rozhledna 80 80 34 50 obcí * fan.' 0 300 000 díla - 150 20 400 30 000 ři - 3 260 3 000 Iturní 150 169 445 200 000 záležitosti 3 53 52 33 30 dennítábor 60 60 53 600 60 e PL a DL 100 100 57 542 100 110 130 000 101 130 110 330 330 000 252 86 350
<br> ístní 150 150 114 a svoz KD 350 000 120 7 120 tříděného 260 000 60 000 nakládání s 0 230 000 213 250 zeleň 20 000 20 000 20 20 000 22 000 20 22 í zahraníční 92 000 00 37 200 200 ! úroků 4 000 2 957,79 4 000 celkem 2 562 742,2 004 768 2 699 000 celkem 39 654 31 120 207 3? 410 252
<br> Odd.Par.Stu odbor.lesního Dotace MS Soseň
<br> Cestovní ruch Místní komunikace
<br> 00 obslužnost Vodárna + vodovod Kanalizace Vodní díla
<br> - obce na
<br> Základní škola <.>
<br> - rekonstrukce Knihovnická činnost Kronika Zámek ŘK...

Načteno

edesky.cz/d/5803196

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz