« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo rada/ministerský rada v oddělení správním v odboru vysokých škol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo rada/ministerský rada v oddělení správním v odboru vysokých škol
Volné místo rada/ministerský XXXX v oddělení správním v odboru vysokých škol,MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-209/022-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo:
Služební místo: rada/ministerský rada v oddělení správním v odboru vysokých škol
Na dobu neurčitou <.>
Žádosti do: 15.prosince 2022
Charakteristika vykonávaných činností:
-        Příprava rozhodnutí ve správním řízení o postavení studia na zahraničních vysokých školách na roveň studia na vysokých školách v České republice,podle zákona č. 117/1995 Sb <.>,o státní sociální podpoře,ve znění pozdějších předpisů,a zákona č. 155/1995 Sb <.>,o důchodovém pojištění,ve znění pozdějších předpisů,v spojení se zákonem č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,pro zákonné účely,tj.účely sociálního zabezpečení,důchodového pojištění,zdravotního pojištění a účely daňové;
-        příprava podkladů pro rozkladové řízení při podání rozkladu proti rozhodnutí ministerstva o postavení studia na zahraničních vysokých školách na roveň studia na vysokých školách v České republice;
-        ověření postavení studia na zahraničních vysokých školách v zemi jeho původu v komunikaci se zahraničními oficiálními orgány (ministerstvo,ENIC-NARIC);
-        vyřizování podnětů a zabezpečení konzultační a informační činnosti ministerstva v otázkách posouzení postavení studia na zahraničních vysokých školách na roveň studia na vysokých školách v České republice pro zákonné účely;
-        poskytování informační a metodické podpory věcně souvisejícím gescím,tj.správě sociálního zabezpečení,zdravotním pojišťovnám,finančním úřadům,v oblasti posouzení postavení studia na zahraničních vysokých školách na roveň s...

Načteno

edesky.cz/d/5803158

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz