« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení - Kulturní aktivity  OPP 30.11.2022 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení - Kulturní aktivity  OPP 30.11.2022 
MKCRX@@IG1XA
<br> C Ministerstvo kultury
Telefon: 257 085 111
<br>
<br> Maltézské náměstí 471/1 Fax: 224 318 155
<br> 118 11 Praha 1 E-mail: epodatelna@mkcr.cz
<br> Zveřejněno:
<br> Sejmuto:
<br> Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne
<br> MK 69743/2022 OPP 29.11.2022
<br> Věc: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení
(Kulturní aktivity v památkové péči)
<br> Ministerstvo kultury,Maltézské nám.471/1,Praha 1 — Malá Strana,jako správní orgán
příslušný podle $ 14m odst.1 písm.b) zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a
<br> o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),v platném znění,vydává toto
rozhodnutí ve věci žádostí o poskytnutí dotace na projekty vyjmenované ve výroku tohoto
rozhodnutí <.>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo kultury,Maltézské nám.471/1,Praha | — Malá Strana,jako správní orgán
<br> příslušný podle $ 14m odst.1 písm.b) zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),v platném znění <,>
<br> rozhodlo ve věci níže uvedených žádostí o poskytnutí dotace
<br> takto:
<br> Ministerstvo kultury podle $ 114m odst.1 písm.b) zákona č.218/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla),v platném znění,z a mítá tyto žádosti o poskytnutí dotace:
<br>
<br> Žadatel Název projektu
<br> 1 Cestami promčn,z.s.Výstava Má vlast cestami proměn - příběhy
<br> V pevnosti 9,128 00 Praha domova 2022/2023
Spolek architektury mésta
<br>
<br>
2 Jasmínová 554/19,746 01 Opava Studenti pro Opavu
<br> Vodárenská věž Opava 0.p.s <.>,xY x
3 Hradecká 646,74 601 Opava 130 let vodárenské věže v Opavě
<br> 4 Ustav šlechtičen,z.ú.Publikace Řemeslná sympozia chříčská 2022
33141 Chříč 2
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo kultury podle $ 14j zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),v platném znění,zveřejnilo
<br> výzvu k podávání žádostí o poskytnu...

Načteno

edesky.cz/d/5803157

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz