« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 187.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 187.pdf
Magistrát města Ostravy
<br> odbor fmancí a rozpočtu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> C.j.: SMO/803438/22/OFR/Kov Sp.zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: polra.kovarovaX©ostrava.cz Datum: 30.11.2022
<br> Veřejná vyhláška
<br> |||IIIIIHillílllullllllllllllllll!!IIIIIIIIIIIIIII
<br> W58327b1 ?
<br> - dle rozdělovníku -
<br> vyvěšena dne:
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: %
<br> sňaia dne: ___—7—
<br> za správnost:
<br> gg/ďď/ó'
<br> souběžně zverejněna na internetu
<br> ďi/ý/z/
<br> Magistrát města Ostravy,odbor financí a rozpočtu,v souladu s ustanovením tj 50 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění zákona pozdějších předpisů,oznamuje,že ve dnech
<br> od 30.11.2022 do 04.01.2023
<br> jsou v budově Magistrátu města Ostravy na odboru financí a rozpočtu,oddělení daní a cen,zpřístupněny k nahlédnutí
<br> hromadné předpisné seznamy o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021
<br> SM01793541122IOFR1KOV SMD/79361612210FRIKOV SMOI'! 9509712210FRIKOV '.SMOI795117I2210FRIKOV '.SMD/7 9514212210FRIKOV '.SMOH951561221'0FRIKOV SMOH9516012210FRIKOV SMOH9516212210FRIKOV SMON95165IZZIOFRIKOV SMD/7 951 TOIZZIOFRIKOV '.SMOI795177122IOFRIKOV SM017951821221'OFRIKOV SMOI795185I221'0FRIKOV '.SM01795197I221'0FRIK0V '.SMOHSSZDBIZZIOFRIKOV SM01795211I2210FRIKOV SMOH95213l22íOFRIKov SMOIT9521412210FRIKOV SM0179521 6122IOF RIKDV '.SM0179521812210FRIKOV '.SMOH95220I2210FRIKDV SMOH95222I22IOFRIKOV '.SMOI? 9522312210FRIKOv SMOI795224l22IOFRIKov '.SMOI795228122IOFRIKOV
<br> Prokešovo nám.8.729 30 Ostrava www.ostrava.cz posta©ostrava.cz
<br> n': 00845451 DIC C200845451
<br> Číslo účtu 30015-1649297309roaoo
<br> ID DS 5zubv7w
<br> SMOI? 95227122IOFRlKov '.SMON9522812210FRIKOV SMONSSZZBIZZIOFRIKOV.SMON95871I22lOFRIKov SMOH96023I22IOFRIKOV SMOH9613712210FRIKOV '.SMOIT96167I2210FRIKOV SMOH96259I2210FRIKOV '.SMOIT9649512210FRIKOV SMOHQGG...

Načteno

edesky.cz/d/5803087

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 02. 2023
03. 02. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz