« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Svolání 6 ZMČ 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání 6 ZMČ 2022.pdf (PDF 141.01 kB)
SVOLÁVÁM
<br>
v souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 246.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Komín,č.6/2022
<br>
Termín konání zasedání: středa 07.12.2022 v 17:00 hod <.>
<br>
Místo konání zasedání: Úřad městské části Brno-Komín,Vavřinecká 15 <.>
<br> Zasedání ZMČ bude audiovizuálně přenášeno prostřednictvím sítě Internet <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Navržený program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Projednání a schválení programu
3.Vyjádření městské části Brno-Komín k bezúplatnému nabytí pozemků p.č.1526/227
<br> a p.č.4802/148,k.ú.komín,obec Brno
<br> 4.Vyjádření městské části Brno-Komín k bezúplatnému nabytí pozemků p.č.1534/26
a p.č.1535/95,k.ú.komín,obec Brno
<br> 5.Vyjádření městské části Brno-Komín k využití předkupního práva – spoluvlastnický
podíl id ½ stavby na pozemku p.č.4711 v k.ú.Komín,obec Brno
<br> 6.Dispozice s majetkem města – směna pozemků s Povodím Moravy,s.p <.>
7.Dispozice s majetkem města – směna pozemku p.č.2628/28 v k.ú.Komín,obec Brno
8.Žádost o svěření pozemku p.č.1450/63,k.ú.Komín,obec Brno
9.Neuplatnění inflačních doložek v roce 2023,sjednaných v nájemních smlouvách
<br> k bytům v majetku statutárního města Brna,svěřeného městské části Brno-Komín
<br> 10.Žádost o výkup a svěření pozemků p.č.131/1,131/2,131/3 a 132,k.ú.Komín <,>
obec Brno
<br> 11.Rozpočtová opatření provedená RMČ
12.Rozpočtová opatření ke schválení ZMČ
13.Návrh rozpočtu MČ Brno-Komín na rok 2023
14.Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Komín v roce 2023
15.Kontrolní výbor a Finanční výbor ZMČ Brno-Komín
16.Náměty a připomínky občanů (od 18:00 hodin)
17.Dotazy,připomínky,podněty zastupitelů MČ Brno-Komín
18.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br> starostka MČ Brno-Komín

Načteno

edesky.cz/d/5803069

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz