« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Návrh rozpočtu na r. 2023 pro MŠ Absolonova, MŠ Řezáčova a MŠ a ZŠ Pastviny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_na_rok_2023_MS_Rezacova.pdf (PDF 292.08 kB)
Návrh rozpočtu Mateřská škola Brno.Řezáčova 3.příspěvková organizace pro rok 2023 v souladu s ustanovením & 12,odst.2,písm.b),5 14,odst.2 a 5 15 zák.č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
<br> pro organizaci : Mateřská škola Brno,Řezáčova 3,příspěvková organizace,IČO: 65767357
<br> _ Náklady
<br> plán roku v Kč
<br> Výnosy
<br> plán roku v Kč
<br> 501 Spotřeba materiálu celkem 922 500,00 602 Výnosy z prodeje služeb cell- 700 000,00 předplatné novin a časopisů 2 500,00 stravné děti 600 000,00 čistící prostřed ky 70 000,00 stravné - zaměstnanci 100 000,00 spotřeba potravin 700 000,00 609 Jiné výnosy z vlastních VýkOI 235 000,00 ostatní materiál,UP,hračky,OE 150 000,00 úplata 235 000,00
<br> 502 Spotřeba energie celkem 720 000,00 648 Čerpání fondů 149 850,00 elektřina 140 000,00 čerpání RF 149 850,00 voda 80 000,00 649 Ostatní výnosy z činnosti cell 1 000,00 plyn 500 000,00 jiné ostatní výnosy 1 000,00
<br> 511 Opravy,udržování celkem 280 000,00 662 Úroky 400,00 malování 150 000,00 672 Výnosy z transferů celkem 1 817 000,00 terénní úpravy PZ 30 000,00 na provoz 1 817 000,00 běžné opravy 100 000,00
<br> 512 Cestovné 1 000,00
<br> 518 Služby - celkem 468 500,00 bankovní poplatky 17 000,00 poštovné 4 000,00 telefony,internet 27 500,00 odvoz odpadků 22 000,00 dezinfekce,deratizace 8 000,00 ostatní služby 120 000,00 mzdy a účetnictví 150 000,00 prádelna 45 000,00 revize za řízení 45 000,00 služby PZ 30 000,00
<br> 521 Mzdové náklady 0,00
<br> 524 Zákon.sociál.pojištěni 0,00
<br> 525 Jiné sociální pojištění 0,00
<br> 527 Ost.zák.soc.nákl.34 000,00 poradenství BOZP a PO 10 000,00 pracovně-lékařské služby 4 000,00 pracovní oděvy a obuv 10 000,00 vzdělávání 10 000,00
<br> 549 liné ostatní náklady - pojlštěni majetku 17 000,00
<br> 551 Odpisy majetku 260 250,00 odpisy DHM 19 500,00 odpisy (budova a terén úpravy) 240 750,00
<br> 558 DDHM 200 000,00 hračky,pomůcky 50 150,00 vybavení 2 RF 89 850,00 vybavení PZ z RF 60 000,...
Navrh_rozpoctu_na_rok_2023_MS_a_ZS_Pastviny.pdf (PDF 452.97 kB)
Základní a Mateřská škola Brno Pastviny 70,p.o <.>,Pastviny 70,642 00 Brno-Komín
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno,Pastviny 70,Brno — Komín na rok 2023
<br> |.Předpokládané náklady v tis.Kč: s 18% inflací
<br> ' 'roipoštú Popis změny
<br> Školní akce + Komiňáček 15 lis.Komiňáček Pohonné
<br> Kancelářské Materiál na novin+odb.tisk Čistící Dlouhod.mater.v.ev.žáci ostatní Ostatní materiál
<br> Elektřina
<br> Revize a zařízení a udržování kabinetů,podlahy ve třídách
<br> Bankovní Uklidové Poštovné zdr elefonní Semináře a školení Ostatní
<br> Hrubé
<br> xx xx 10
<br> Příděl FKSP 10 22 Pracovní + zdr
<br> 10 30
<br> 10 10 ' tříd a chodeb
<br> CELKEM 602 12 609 10 609 20 602 9x 603 91 Ostatní 648 01 z fondů 672 10 Dotace z
<br> 29.11.2022 J.Beránková
<br> Základní škola a Mateřská škola Bmo.Pastviny 70,příspěvková organizace,Pastviny 70,62400 Brno,IČO:60555882
<br> Přehled o stavu majetku a plánu odpisů pro rok 2023
<br> Evidenční číslo DHM
<br> I DHM/0000044
<br> DHM/0000046
<br> DHM/0000048 DHM/0000049 DHM/0000050 DHM/0000051 DHM/0000052 DHM/0000056 DHM/0000057 DHM/0000058 DHM/0000059 DHM/0000060
<br> Název
<br> Tabule interaktivní Smart Board + pojezd s křídly (k DDNM/52 + DDHM/590)
<br> server - XXX XXX-XXXXX,Dell PowerEdge TXXX
<br> Dataprojektor Epson EB—XXXWi Dataprojektor EPSON EB - 585 Wi Dataprojektor Epson 595 Wi Dataprojektor Epson EB-595 Wi Dataprojektor Epson EB 595 Wi dataprojektor EPSON EB 595 Wi dataprojektor EPSON EB 595 Wi dataprojektor EPSON EB 595 Wi dataprojektor EPSON EB 595 Wi dataprojektor EPSON EB 685 Wi
<br> Celkem za odpisovou skupinu I
<br> DHM/0000001 DHM/0000002 DHM/0000003 DHM/0000004 DHM/0000005 DHM/0000006 DHM/0000007 DHM/0000008 DHM/0000009 DHM/000001 0 DH MIOOOOO 1 2 DH M/00000 1 3 DH M/000001 6
<br> DHM/0000018
<br> DHM/0000019 DHM/0000024
<br> Mrazící pult GORENJE Soustava výdeje ŠK-čipy Chladící zařízení
<br> Kotel KP 22 150 I
<br> Sporák SPE 40
<br> Kotel KP 22 150 |
<br> Stroj mycí
<br> Elektrická pec třítro...
Navrh_rozpoctu_na_rok_2023_MS_Absolonova.pdf (PDF 280.29 kB)
*; Úřad městské části města Brna iBrno - Komín utvar tajemníka MÁ *
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023
<br> Organizace: Mateřská škola Brno,Absolonova 20a,příspěvková organizace
<br> Absolonova 892/2051,624 00 Brno
<br> lČO: 71007822 Náklady
<br> materiálu učební materiál novin a čistící
<br> ostatní kancelářské a ' PRE DDHM 200 - 99 Kč
<br> elektřina stoční
<br> ; ud ržovánl a zařízení ostatni malířské & natěračské
<br> plán roku 2023 781 služeb 5 000 00 5 000 školné 1 000 ostatní 25 000 fondů 650 odměn 50 Ostatní z činnosti 35 klub rodičů 10.místních vl.institucí : transferů 690 na 160 ' 90 440 1 50 20 000 00 50 000 00 ?0 000
<br> plán roku 2023 870 650 220
<br> 20 20 80 80 1666 1 615 484 51
<br> Cestovné ceslovne tuzemsko na na Ostatní bankovní
<br> BOZP a PO ' internet vzdělávací a kulturní akce údržba PRE DDNM 200 - 6.999 Kč ostatní účetnictví a mezd
<br> odvoz
<br> Mzdové hrubé
<br> FO OON
<br> sociální i sociální iné sociální
<br> sociální
<br> lékařské ze zdr dok.OOPP
<br> vzděláván školení Ostatní z činnosti a dalších rizik
<br> od z drobného dlouh.DDHM 3.000 - 40.000 celkem
<br> V Brně 25.10.2022
<br> Mateřská škola Brno,Absolonova 203,příspěvková organizace
<br> Á,5.9%-— „-,/'
<br> Mateřská škola Brno,Absolonova 20a,příspěvková organizace
<br> Absolonova 20a,624 00 Brno IČO: 71007822
<br> Odplsovy' plán na rok 2023
<br> TVP
<br> majetku inventární číslo
<br> název majetku
<br> datum zařazení
<br> stanovená doba odepisovánl
<br> roční odpísová sazba
<br> pořizovací cena
<br> oprávky k 1.1.2023
<br> zůstatková XXXX k X.X.XXXX
<br> účetní odpis roku 2023
<br> oprávky k 31.12.2023
<br> zůstatková XXXX k XX.XX.XXXX
<br> XXX.10 DH M/0000002 (11)
<br> Sporák kombinovaný SPE 40 AR
<br> 23.11.2009
<br> 15 let
<br> 6,66
<br> 68 892,00
<br> 60 514,00
<br> 8 378,00
<br> 4 596,00
<br> 65 110,00
<br> 3 782,00
<br> 022.10 DH M/0000003
<br> Sporák kombinovaný SPE 40 AR
<br> 7.10.2013
<br> 15 let
<br> 6,58
<br> 70 120,00
<br> 4 2 350.00
<br> 27 770,00
<br> 4 620.00
<br> 4...

Načteno

edesky.cz/d/5803068

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz