« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Návrh rozpočtu MČ Brno - Jehnice na rok 2023 . Vyvěšeno 30.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu MČ Brno - Jehnice na rok 2023 . Vyvěšeno 30.11.2022
Návrh rozpočtu MČ Brno-Jehnice 2023
<br> [— VÝDAJE Silnice Dotace - účelové komunikace ÚZ 74 485 údržba komunikací 600 Požární ochrana-dobrovolná část Dotace - provoz zásahové jednotky ÚZ 75 59 Kultura a občanské záležitosti Dotace - kulturní akce (hody,vánocní strom) ÚZ 78 0 kultura 400 lndividualní dotace (spolky) 200 Jehnické listy 40 Senioři (klub,jubilea,obědy) 100 Vzhled obce a veřejná zeleň Dotace - údržba silniční zeleně ÚZ 79 14 veřejná zeleň 600 vodní toky 20 údržba dětské hřiště,přístř.MHD 20 komunální odpad,skládky 20 Školství dotace ZŠ a MŠ Blanenská - provoz 2460 výměna požárních dveří - OŠMT 650 Individuální dotace 20 Zastupitelstvo odměny 1200 soc.poj.O zdr.poj 108 odstupné 0 Činnost místní správy platy zaměstnanců 1400 ostatní osobní výdaje — dohody 600 soc.poj.360 zdrav.poj 150 povinné úrazové poj.8 knihy,tiskoviny 3 drobný hmotný majetek 300 nákup materiálu 70 vodné,stočné 20 plyn 50 elektřina 100 nákup služeb (post,internet,telefon) 50 peněžní služby (pojistka ZŠ,MŠ,ÚMČ) 80 právní a konzult.služby 50 Programové + IT vybavení 80 opravy a udržování 200 nákup ostatních služeb 300 státní správa - smlouva Kr.PoIe 30 sociální fond 70 rezerva 323 CELKEM 11240
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-Jehnice 2023
<br> PRIJMY
<br> přijaté transfery
<br> dotace ze státního rozpočtu 497 dotace z rozpočtu MMB 10244 vlastní příjmy poplatky ze psů 30 správní popl.(stav.úřad) 34 pronájem pozemků 5 pronájem restaurace 100 pronájem - ostnemovitosti (ZŠ Blanenská) 300 pronájem mov.věci 10 inzerce 20
<br> CELKEM 11240

Načteno

edesky.cz/d/5803067

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz