« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.05/2022
<br> Usnesení
<br> z 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce [Potvorov konaného dne 24.11.2022 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> l) Jednací řád Zastupitelstva obce Potvorov
<br> 2) Firmu Neka flag s.r.o.na výrobu Obecních symbolů
<br> 3) Finanční příspěvek na úhradu Mikulášských balíčků ve výši 2000,-Kč a příspěvek 1000,-Kč na koncert organizovaný Spolkem pro románský kostel v Potvorově v rámci Mikulášského koncertu 4.12.2022 v kostele v Potvorově
<br> 4) Cenovou nabídku od p.Ereta na pokácení stromu na hřbitově ve výši 12 000,-Kč
<br> 5) Zimní údržbu obce bude provádět soukromý zemědělec XXXXXX XXXX
<br> Bere na vědomí :
<br> X) Námitky chatařů k ÚP Potvorov s vyvážením jímek
<br> 2) Informaci o rozsvícení Vánočního stromu dne 27.11.2022,17:00hod
<br> 3) Informaci o Mikulášské nadílce,která proběhne 5.12.2022
<br> 4) Připomínka zastupitele k zahájení studie u Architektonického studia Hysek s.r.o <.>
<br> Dne 30.11.2022
<br> Zagsal : XXXXX XXXXXXXXX Ověřil : XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : XX.XX.2022 Sejmuto dne : 14.12.2022 Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 28.11.2022 do : 14.12.2022
<br> OBEC POTVOROV
<br> PSČ 331 41 okres Plzeň- sever
<br> 1 /A/_A

Načteno

edesky.cz/d/5801841

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz