« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2023.pdf
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023 -obec parezov,100 00572276
<br> _OdF'a jPoI._TEXT I Schválený _ Rozpočet _ Skutečnost ! _ ! rozpočet po změnách _ 31.10.2022 5 r.2022 | r.2022
<br> Daňové příjmy * V ' ' V = 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci _ 400 000; 400 000 385 088,45 1112 Příjem z daně z příjmů FO placene poplatníky 10 000; 10 000 32 719,05 | 1113 “Př.z DPFO vybírané srážkou podle zv.saz.dáně ; 40 000 40 000“ 30 69325 1121 Příjem z daně z příjmů PO _ 400 000' 600 000 616 947,81 | _ 1122,Pí.z DPPO v příp„kdy poplát.je obec _ 100 000' 100 000' 37 240,00
<br> 1211 Příjem 2 DPH _ 1 050 000: 1 250 000 1 373 121,26 1334 iPř.z odvodů za odnětí půdy ze zempůdf _ 2 000 2 000 0,00 1341 Příjem z poplatků ze psů _ 10 000 10 000 9 249,00 1345 Př.z poplatku za obecní system odpadhosp._ 160 000 160 000 153 70900
<br> 1356 Při.z úhrad za dobývání nerostů a poplza geologpr._ 2 000! 2 000 2 038,56 1361 iPříjem ze správních poplatků _ 1 000| 1 000 300,00 1381 iPř.z daně z hazardních her 3 výjdílědáně z techher 10 000! 10 000 18 207,78
<br> 1511 i_Přijemzdaněz nemovitých věci __ __ _ _ _ _ _ __ __ _ __ 85 000 __ _87 493,61
<br> _Nedaňově- příjmy
<br> 1019 Ostatní zeměděl.a potráv činnost : 9 000 9 000 0,00 2119 Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky : 500 500 0,00 2212 _ Silnice | 1 000 1 0001 0,00 2310 Pitná voda | 20 000 36 000i 36 713,76 2321 ' Odvádění a čištění odpádvod a nakládání s kaly l 20 000 50 000! 60 070,28 3612 _Bytově hospodářství 64 000 64 000 53 000,00 3613 Nebytové hospodářství _ 1 000j 1 000 0,00 3631 [ Veřejně osvětlení _ 1 000j 1 000 518,53 3635 Í Územní plánování _ 0l 0_ 25 000,00 3639,Komunální služby 3 Územní rozvoj _ 20 000j 20 000 4 103,90 3723,Sběr a svoz ostodpádi'i jiných než nebez.a komun._ 18 000j 18 000 24 046,50 f 5512.Požární ochrana — dobrovolná část _ 0 50 000 0,00 6171 ' Činnost mistni správy 4 000 4 000 0,00 i 6310 _ 2141 Obecné P.a v.z fin.operaci _ příjem z uroku _ 400 400 0,00 : 6330 Převody vlastnim fondUm v rozpočtech územní ú...

Načteno

edesky.cz/d/5801723

Meta

Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz