« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Střednědobý výhled rozpočtu obce na r.2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu r.2024-26.pdf
2024-2026
<br> NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 až 2026 (v tis.Kč)
<br> Obec Pařezov,IČ: 00572276
<br> SKUTEČ.ROZPOČET Návrh ROZPOČTU č.ř.2021 2022 2023 A Počáteční stav peněžních prostředků 3674847 5060,724 309696 651,96 651,96 651,96 Pl Tř.1 Daňové příjmy - ř.4010 2996758 2670 2743 2500 2500 2500 92 Tř.2 Nedaňové příjmy,ř.4020 200,144 255,2 186,2 100 100 100 PS Tř.3 Kapitálové příjmy — ř.4030 0 0 0 0 0 0 P4 Tř.4 Přijaté transfery - ř.4040 158,602 2999,747 70,8 70 70 70 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem po konsolidaci 3355504 5924,947 3000 2670 2670 2670 PS úvěry krátkodobé (do 1.r.) — ř.8113 P6 úvěry dlouhodobé - ř.8123 PS Příjem z vyd.krát.d|uhopisů — ř.8111 P9 Příjem : vyd.dl0uh.dluhopisů - ř.8121 P10 Ostatni aktivni politika Pf P5 až P10 Přijaté úvěty a komunální obligace,aktivní likvidita 0 0 0 0 0 0 P Pc + Pf Konsolidační příjmy celkem 335504 5924,947 3000 2670 2670 2670 V1 Tř.5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 1576542 6756832 4245 2300 2300 2300 V2 Tř.6 Kapitálové (investiční) výdaje — ř.4220 431,711 1131379 1200 370 370 370 V0 V1 + V2 Výdaje celkem po konsolidaci 2008,253 7888,711 5445 2670 2670 2670 V4 Splátka jistiny krátkodúvěrů - ř.8114 V5 Splátka jistiny dl.úvěrů _ ř.8124 V7 Splátka jistiny krátk.d|uhop.- ř.8112 V8 Splátka jistiny deIuhop.- ř.8122 V9 Ostatní (aktivní likvidita) Vf V4 až V9 Splátka jistin úvěrů,dluh.Likvidita 0 0 0 0 0 V Vc + Vf Konsolidační výdaje celkem 2008,253 7888,711 5445 2670 2670 2670 D va Hotovost běžného roku 1347251 -1963,764 —2445 0 O 0 E A + D Hotovost na konci roku 5060724 309696 651,96 651,96 651,96 651,96
<br> Vyvěšeno na UD a EÚD dne: 30.-V\ 25:25?
<br> v; = oaacul ÚŘAD PAŘEZOV '“ “ * PAŘEZOV 35 344 01 DOMAŽLICE
<br> Sejmuto z ÚD a EÚD dne:
<br> Stránka ]

Načteno

edesky.cz/d/5801722


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz