« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - RDB návrh rozpočtu 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RDB návrh rozpočtu 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023
DSO Region Dolní Berounka
<br> Rozpočtové příjmy
<br> paragraf položka Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na
<br> rok 2022
<br> Rozpočet po
<br> změnách
<br> 2022
<br> Skutečnost
<br> 1.-10.2022
<br> Očekávaná
<br> skutečnost 2022
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> 0 4121 Neinvestiční přijaté transf.od obcí 360 000 360 000 369 312 369 312 370 000
<br> 2219 2329 ostatní nedaňové příjmy 16 097 16 097 16 097 16 097 16 097
<br> 6310 2141 Příjmy z úroku 500 500 30 35 100
<br> celkem 376 597 376 597 385 439 385 444 386 197
<br> Rozpočtové výdaje
<br> paragraf položka Název položky
<br> 2221 5163 Služby peněžních ústavů 1 000 1 000 401 450 500
<br> 6221 5169 Nákup ostatních služeb 0 120 000 120 000 120 000 0
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000 2 000 1 546 2 000 2 000
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 177 000 177 000 156 175 177 000 140 000
<br> 6409 5038 Pojistné na zákonném pojištění odp.400 400 200 400 400
<br> 6409 5163 Služby peněžních ústavů 16 097 16 097 16 097 16 097 16 097
<br> 6409 5168 Zpracování XXX a služby sou.s info XX XXX XX XXX 64 180 64 200 46 000
<br> 6409 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 2 000 0 0 10 000
<br> 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 120 000 0 0 0 120 000
<br> celkem 377 497 377 497 363599 385147 339997
<br> Rozpočet je přebytkový,přebytek bude uložen na běžný účet Svazku obcí Region Dolní Berounka
<br> vyvěšeno : 23.11.2022
<br> sejmuto : 8.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5801679


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz