« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Rozpočet na rok 2023 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2023 - návrh
PŘÍJMY
<br> § celkem
<br> § položka
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.430 000
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVč.30 000
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnos 80 000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 620 000
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce-daň přiz.obce 70 000
<br> 1211 DPH 1 538 100
<br> 1345 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy odpadu 80 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 6 000
<br> 1361 Správní poplatky - přihlášení k trv.pobytu 500
<br> 1381 Daň z hazardních her 20 000
<br> 1511 Daň z nemovitostí 260 000
<br> 4112 Neinvestiční přijaté dotace se SR 70 500
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - samovýroba dřeva,těžba 700 600
<br> 3392 Zájmová činnost v kulutře 1 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 41 200
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKO-KOM) 50 000
<br> 6171 Činnost místní správy (nájem obchod/sál OÚ) 100
<br> 6310 Příjmy z úroků 2 000
<br> Celkem příjmy 4 000 000
<br> Rozpis na položky bude proveden neprodleně po jeho schválení ZO
<br> Rozpočet je navržen v § jako vyrovnaný <.>
<br> NÁVRH rozpočtu v § 2023
<br> Obecní úřad Velenice
<br> připraven k projednání a schválení 16.prosinec 2022
<br> vypracován správcem rozpočtu ve spolupráci se starostkou obce
<br> (rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu a údajů z rozpisu státního rozpočtu -
<br> změny rozpisu RUD)
<br>
<br> Výdaje
<br> § celkem
<br> §
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - vyžínání,postřik x okusu,těžba 155 000
<br> 2212 Pozemní komunikace posyp.materiál,opravy 340 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 15 750
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 000
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 540
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultur <.>,národ.a histor.povědomí 10 000
<br> 3392 Ostatní záležitosti kultury 50 000
<br> 3399 Ostatní z...

Načteno

edesky.cz/d/5801000


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz