« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Usnesení č. 10/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ 10-2022
USNESENÍ č.10/2022
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 23.1 1.2022 Přítomno: 6 členů OZ (viz prezenční listina)
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání:
<br> ].Zapisovatele zápisu Davida Pekáče,ověřovatele zápisu Lenku Šlechtovou a Jiřího Novotného & program zasedání <.>
<br> 2.Dodatek č.3 a fakturaci za měsíc 10+l 1/2022 na akci „Oprava místních komunikací v obci Hvozdnice“
<br> Z důvodu víceprací (větší plochy asfaltovaných komunikací)je nutno schválit dodatek č.3 ke smlouvě na akci „Oprava místních komunikací v obci Hvozdnice“.Nově bude celková cena za dílo 6 077 293,24 Kč včetně DPH <.>
<br> Fakturace za stavební práce za měsíc říjen a listopad (konečná faktura — zbývající dofakturace) na akci „Oprava místních komunikací v obci Hvozdnice“ » cena 2 809 190,28 Kč včetně DPH <.>
<br> 3.Podání Žádosti o dotaci — dotační program Královéhradeckého kraje „Podpora provozu prodejen na venkově“ (23 RRDl 0)
<br> 4.Návrh Střednědobého výhledu na období 2024 _ 2025 Podrobnosti viz příloha č.1 k zápisu <.>
<br> Návrh Střednědobého výhledu na období 2024 — 2025 bude vyvěšen na internetových stránkách obce a úřední desce <.>
<br> 5.Návrh rozpočtu obce Hvozdnice na rok 2023 Podrobnosti viz příloha č.2 k zápisu <.>
<br> Návrh rozpočtu obce Hvozdnice na rok 2023 bude vyvěšen na internetových stránkách obce a úřední desce <.>
<br> 6.Rozpočtového opatření č.13/2022 a fakturaci za opravu ČS Višňovka Podrobnosti viz příloha č.3 k zápisu <.>
<br> Jedná se o opravu technologického vybavení ČS Višňovka — fakturace cena 248 200 Kč bez DPH <.>
<br> 7.Vypsání poptávkového řízení č.5/2022 — „Zateplení stropu obecního hostince“
<br> Jedná se vypsání poptávkového řízení na „Zateplení stropu obecního hostince“ — cca 30 cm izolační vaty na plochu cca 200 m2.Budou poptány minimálně tři nabídky — rozhodujícím
<br> 'vwr
<br> faktorem bude nejmzsr cenová nabídka <.>
<br> 8.Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene (komunikační síť SPCom s.r.o.)
...

Načteno

edesky.cz/d/5800962


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz