« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Dotaz a odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnost nahlédnout do 3D formátu Územního plánu
Interaktivní podoba Územního plánu obce Rakovice
Navštivte také
Odpověď na dotaz 106/1999 Sb. 30.11.2022.doc
Obec Rakovice <,>
Rakovice 119,398 04 Čimelice
<br> IČ: 00512061,tel.382 228 332
e-mail: ou.rakovice@c-box.cz
<br>
V Rakovicích 30.11.2022
Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Dne 16.11.2022 od Vás obdržela obec Rakovice obdržela žádost o informace <.>
1.a) v současné době není,je v jednání <.>
b) v současné době není,je v jednání <.>
c) investorem a vlastníkem je obec Rakovice <.>
d) přípojky budou vybudovány na hranici pozemků na náklady obce Rakovice a obec Čimelice se bude na náklady podílet.Smlouva je v řešení <.>
e) v současné době se o postupu jedná <.>
<br> 2.v současné době se na smlouvě právně pracuje <.>
<br> ……………………………
XXXXXX XXXXX
Starosta Obce Rakovice
Dotaz na 106/1999 Sb. 16.11.2022.pdf
Obecní Řad Rakovice Kakovice leŠ 398 04 p.Cimelice
<br> V
<br> Zádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> V Rakovících dne 16.listopadu 2022
<br> Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:
<br> 1.Jak jsou vyřešeny vzájemné vztahy s obcí Čimelice při realizaci projektu „Kanaiizace a
<br> vodovod Hluboká cesta — Rakovice“ z hlediska ochrany zájmů obce Kakovice,ato:
<br> a) zda je zajištěno poskytnutí investičního příspěvku ze strany obce Čimelice,vjaké Výši a za jakých podmínek
<br> b) zda je zajištěn investiční příspěvek Čimeiic na odsouhlasené vícepráce při výstavbě
<br> 0) zde je stanoveno,že investorem & vlastníkem díla jsou Rakovice,a investiční příspěvek nezakládá žádné vlastnické právo Címelicím
<br> d) jak je stanoven způsob hrazení přípojek občanů Čimelic (na čí náklady budou vybudovány přípojky z vodovodního řadu na hranice pozemků)
<br> e) zdaje sjednán společný postup s Čimelicemi při jednání s provozovatelem
<br> 2.Zda je smluvně stanoven postup realizace a financování stavby,včetně stanovení obecných zásad budoucího způsobu užívání,a pokud tomu tak není,tak z jakého důvodu <.>

Načteno

edesky.cz/d/5800940

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz