« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO_návrh střednědobého výhledu RO 2024-2025.pdf [0,12 MB]
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 DSO Drahansko a okolí
<br> Příjem 2024 2025
<br> rozpočtová skladba text částka v Kč částka v Kč
<br> 23 212 133 příjmy z pronájmu 700 000 700 000
<br> 23 212 111 příjmy z poskytování služeb 1 804 000 1 804 000
<br> 4 213 investiční přijaté tranfery ze SF 0 0
<br> 4 216 ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 0
<br> 4121 členské příspěvky od obcí 60 000 60 000
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Vysočany 0 0
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Otinoves 0 0
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Protivanov 0 0
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Drahany 0 0
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Malé Hradisko 0 0
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Suchdol 0 0
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Stařechovice 0 0
<br> 4221 investiční dotace od obcí-Šubířov 0 0
<br> 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 25 000 25 000
<br> 8115 změna stavu krátk.prostř.na BÚ 0 0
<br> celkem 2 589 000 2 589 000
<br> Výdej 2024 2025
<br> rozpočtová skladbatext částka v Kč částka v Kč
<br> 23215011 platy zaměstnanců 140 000 140 000
<br> 23215021 ostatní osobní výdaje 200 000 200 000
<br> 23215031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 40 000 40 000
<br> 23215032 povin.pojistné na veřej.zdrav.pojištění 15 000 15 000
<br> 23215139 kancelářské potřeby 2 000 2 000
<br> 23215151 studená voda 6 000 6 000
<br> 23215161 služby pošt 3 000 3 000
<br> 23215163 bankovní poplatky 3 000 3 000
<br> 23215168 zpracování XXX a služby související s informačními technologiemiXX XXX XX XXX
<br> 23215154 elektrická energie 500 000 450 000
<br> 23215169 ostatní služby 950 000 1 000 000
<br> 23215362 platby daní a poplatků 750 000 750 000
<br> 23215171 opravy a udžování 100 000 100 000
<br> 23216121 investiční výstavba 0 0
<br> celkem 2 589 000 2 589 000
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách
<br> členských obcí.Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úředních hodinách na úřadě městyse Dra...

Načteno

edesky.cz/d/5800763

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz