« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - MŠ Horní Újezd - návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu [0,60 MB]
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Verze ; KONCEPT Publikováno : KONCÉPT Název : os:-zc HORNÍ úaezo ač : 00579521 |.- Plnění rozpočtu
<br> ÚDAJE
<br> rok: 1 DANOVÉ PŘÍJMY — DPH | na - DPFOZČ „ DPFOSVČ - Daň z “ PO i| na - Zúčtování DPPO za obec - Daň z nemowlosti - Mistni daně a o NEDANOVÉ BĚŽNÉ PŘíJMY 1 - zboží a služeb 2 - z 3 - Ostatní nedaňové 4 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 5 * Řádné dotace 6 * Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BÉŽNÉ VÝDAJE 9 - Personální - O a udržování * dotace - Ostatní í ' - PROV.PŘED ÚROKY - Úrokové.mov.PŘEBYTEK Po úRocícn - KAPITÁLDVÉ PŘÍJMY — dlouhodobého * dalece 1 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Pořízení dlouhodobého — uté investiční _ VÝSLEDEK - RDZPOČTOVÝ PŘEBYTEKJ'SCHODEK _ POLOŽKY 37 * í dlouhod.38.dl,- Změna stavu krátký - Ostatní ňnanccvání — řízení — Odklon Sberbank z r.účtů - - Změna stavu účtů.Zůstatek ' účtů.PENĚŽ.EKVIVALENTY OŘL - Zmrazená - Sberbank
<br> 113 - \ 733 - Úrokové & ost.fin.35 - “
<br> Ga _ z komerční činností
<br> - daní a
<br> - T do komerč.činností - Placené sankce a
<br> - na investice
<br> -.rez
<br> 4 '( Vyvěšeno dl'IE'.pá:—,' /f," ďťýa
<br> &&“ ÁW/Mýýď/
<br> Mgr.XXXXX Ho áthová Janoušková
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/5800711


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz