« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením - kácení 1 ks stromu - vrba v Huštiláři

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením - kácení 1 ks stromu - vrba v Huštiláři
V Nechvalicích dne 30.11.2022
<br>
<br>
Oznámení
<br> o zahájení správního řízení
<br> a nařízení ústního jednání s místním šetřením <.>
<br>
Obecní úřad Nechvalice,jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §
<br> 75,odst.1,písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění <,>
<br> oznamuje,že na základě jednání Zastupitelstva obce Nechvalice dne 25.11.2022 usnesení
<br> č.13/07/2022 ve věci odstranění 1 ks stromu (vrby) na obecním pozemku p.č.1195/1
<br> v k.ú.Ředice,osadě Huštilář,před č.p.4 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br>
<br> Obecní úřad Nechvalice,jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
<br> dle § 75,odst.1,písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
<br>
<br> nařizuje ústní jednání
<br> ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> spojené s místním šetřením
<br>
<br>
<br> dne 16.12.2022 v 9.30 hod
<br> se schůzkou pozvaných na pozemku před č.p.4 v Huštiláři <.>
<br>
<br> V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce,který se pro
<br> zastupování prokazuje plnou mocí a vystupuje jménem zastoupeného,dle § 33 a 34 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> oprávněná úřední osoba
<br>
<br> Rozdělovník: Obecní úřad Nechvalice
<br>
<br> Vyvěšeno: 30.11.2022
<br>
<br> Sejmuto: 15.12.2022
<br> Obec Nechvalice
<br>
Nechvalice 62,264 01Sedlčany,IČ: 00242829,tel: 318 851 051,mobil: 602 840 277
<br> e-mail: podatelna@obecnechvalice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> 2022-11-30T14:17:42+0100
XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5800480

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz