« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Zápis ZO č. 7/2022 z 25.11.2022 ve Vratkově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO č. 7/2022 z 25.11.2022 ve Vratkově
1
<br>
<br> Zápis č.7/2022
z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice <,>
<br> konaného v pátek 25.11.2022 od 19.00 hodin v KD Vratkov <.>
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Přítomni: XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.Veronika Stiborová,XXXXX XXXXXXXX,Bc.Vít Zrůbek <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX <.>
<br> __________________________________________________________________________________
<br> Zasedání zahájil starosta přivítáním přítomných.Konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno a je
<br> na něm přítomno 8 členů Zastupitelstva z 9 zvolených.Zasedání je tedy usnášeníschopné.Zápisem
<br> starosta pověřil zastupitelku Ing.Veroniku Stiborovou a navrhl,aby se zasedání řídilo
<br> tímto programem:
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Rozpočet na rok 2023 <.>
<br> 3.OZV,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství <.>
<br> 4.Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2023 <.>
<br> 5.KPÚ – žádost o schválení priorit realizace polních cest ve 2 katastrech obce – Chválov
<br> a Mokřany u Nechvalic <.>
<br> 6.Povodňová komise Obce Nechvalice <.>
<br> 7.Pasport veřejného osvětlení <.>
<br> 8.Žádost o udělení výjimky z počtu dětí MŠ Nechvalice na školní rok 2022/2023 <.>
<br> 9.Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na třídu v ZŠ Nechvalice <.>
<br> 10.Navýšení ceny vodného a stočného v obecních vodovodech od 1.1.2023 <.>
<br> 11.Darovací smlouva na provoz pojízdné prodejny – pan Plavec Horčápsko <.>
<br> 12.Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les <.>
<br> 13.Kontrolní výbor <.>
<br> 14.Finanční výbor <.>
<br> 15.DOPLŇUJÍCÍ BOD – Vkladový účet <.>
<br> 16.DOPLŇUJÍCÍ BOD - Žádost o souhlas s realizací stavby <.>
<br> 17.Různé <.>
<br> - Rozpočtové opatření č.7/2022 a č.8/2022 <.>
<br> - Informace o konání voleb prezidenta ČR <.>
<br> - Příkaz k provedení inventarizace za rok 2022 a proškolení i...

Načteno

edesky.cz/d/5800479

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz